Skip to content.
three female coworkers meeting at a cafe

Gör medarbetarens efterlevnad till ett resultatmål för teamet

Efterlevnad är inte bara ett jobb för experterna. Utbilda dina medarbetare och hjälp dem att använda organisationens efterlevnadsprogram för att skapa en kultur där människor gör rätt saker på rätt sätt.

Nu kör vi igång

Förenkla uppgifter

Förenkla medarbetarnas arbetsuppgifter och minimera hindren för att de ska bli gjorda

Bygg kultur

Bygg upp en kultur som fokuserar på risk och efterlevnad

Omfamna etiken

Skapa positiva och etiskt fokuserade medarbetarupplevelser

woman and man working together at their laptops

Kulturen är en viktig förutsättning för medarbetarnas efterlevnad

En äkta efterlevnadskultur handlar inte bara om att följa regler. Den bygger på engagemang och en gemensam strävan mot efterlevnad och ansvarstagande, vilket inte går att uppnå när du inte kan kommunicera dina förväntningar, eller när medarbetarna inte kan ta till sig den information som förmedlas.

Fördelar med NAVEX One-lösningarna för medarbetarnas efterlevnad.

  • Tydlig överblick över deltagande i och återkoppling på utbildning, uppförandekoder och policyer
  • Pålitliga visselblåsar- och incidenthanteringslösningar som uppfyller kraven och är tydliga och kollaborativa
  • Tillförlitlig anpassning efter lagkraven i olika länder och regioner
Se hur det fungerar

Tillgodose dina medarbetares efterlevnadsbehov med NAVEX One

I takt med att regelverken och de interna kraven ökar har behovet av bättre efterlevnad blivit allt tydligare.

Uppmärksamma efterlevnad på arbetsplatsen

Efterlevnad är en gemensam resa för organisationen som helhet. Öka medarbetarnas förtroende och engagemang genom att göra efterlevnad till en självklar del av arbetsplatsens etiska kompass.