Skip to content.
bald asian man in clear glasses chatting with someone on his couch

Ta ett helhetsgrepp om tredjepartsriskerna

Riskerna stannar inte upp utanför ditt företags dörr. Ta itu med dem direkt med hjälp av lösningar som identifierar alla potentiella problem kopplade till tredje part och ser till att de inte hotar organisationens integritet.

Nu kör vi igång!

Hantera

Få en helhetsbild över tredjepartsriskerna

Automatisera

Förenkla och automatisera riskhanteringen

Säkra

Bygg upp och upprätthåll säkra leverantörsrelationer som uppfyller kraven

Black man in orange shirt working with headphones on

Hantering av tredjepartsrisker och företagsbesiktningar

Tredjepartsrelationer är en viktig förutsättning för att ditt företag ska växa. För att hantera riskerna kopplade till detta måste du dock ofta kunna förutse det oförutsägbara.

NAVEX One-lösningarna för hantering av tredjepartsrisker hjälper dig att

  • aktivt undersöka och övervaka tredjepartsrisker för att ligga steget före 
  • rapportera efterlevnad av lagstadgade skyldigheter i hela leveranskedjan 
  • se till att tredjepartsprocesserna överensstämmer med ditt företags etiska riktlinjer och värdegrund.
Boka en demo

Vårt system för hantering av tredjepartsrisker i siffror

Dina tredjepartsaktörer är en förlängning av ditt företag – och detsamma gäller deras risker. För bästa resultat krävs ett kontinuerligt arbete under hela den tid affärsrelationen pågår.

Tänk om när det gäller hanteringen av tredjepartsrisker

Bygg upp och upprätthåll säkra leverantörsrelationer som uppfyller kraven och tydliggör riskerna i ditt leverantörsnätverk.