Skip to content.
Employee with glasses on looking a papers and calculator

Riskstyrning som bringar ordning i kaoset

Få en fullständig överblick över alla risker som påverkar din organisation och skapa affärsmässigt värde för alla – från slutanvändare till företag.

Nu kör vi igång

Den stora bilden

En helhetsbild över alla GRC-risker

Skalbara

Skalbara processer som gör att kontrollen kan anpassas när riskerna förändras

Automatiserade

Byt ut manuella uppgifter mot intelligent och automatiserad riskstyrning

Two men in team meeting

Förvandla vardagliga beslut till ditt bästa försvar

Fördelar med NAVEX lösningar för styrning av affärsrisker: 

  • En samlad vy över alla riskdata som samlas in av din organisation 
  • Processer och kontroller som skapar effektivitet och upprätthåller säkerheten 
  • En djupare förståelse för dina GRC-relaterade riskprocesser, trender och milstolpar
Se hur det fungerar

Utnyttja kraften i integrerad riskhantering

Se hela risklandskapet och få den information du behöver för att vidta rätt riskstyrningsåtgärder. Med NAVEX sitter du i förarsätet.

Revolutionera din riskstyrningsstrategi

Affärsrisk är ett rörligt mål. Förstärk alla delar av din organisations försvar med processer och kontroller som ser att se till att ditt GRC-program träffar målet.