Skip to content.
man in glasses, looking at phone in front of city scape at night

Förena din datakonstellation med GRC dataintelligens

Skapa de bästa resultaten med dataintelligensteknik som hjälper dig att kartlägga alla siffror gentemot dina mål för styrning, risk och efterlevnad.

Nu kör vi igång
team working together at table in office

Förstå vad dina GRC-data betyder

Från medarbetardata och visselblåsarrapporter till riskbedömningar från tredje part och regelverksuppdateringar – GRC-data finns överallt. 

NAVEX GRC dataintelligenslösningar ger dig: 

  • GRC-data från de olika delarna av ditt program 
  • Säkerhet och stabilitet genom att använda, analysera och hantera dina data i molnet 
  • Konsekvent kategorisering och bearbetning av GRC-data 24/7/365
Se hur det fungerar

Uppnå mer med GRC-datainsikter

Det är inte helt lätt att skapa datainsikter. Du behöver tillräckligt med datapunkter för att känna igen mönster och spåra framsteg. Samtidigt behöver du också dataintelligens för att se till att de data du analyserar är relevanta för dina mål. Med NAVEX får du tillgång till branschens största uppsättning efterlevnadsdata – och de lärdomar, jämförelser och anpassade rapporteringsinsikter som ingår.

man on the phone working from laptop in office

Se till att du har avgörande GRC-data nära till hands

Data frigör potentialen i dina processer och medarbetare. Med branschspecifik benchmarking och skräddarsydda insikter för dina styrelserapporter hjälper NAVEX GRC dataintelligenslösningar dig att använda dina data till fördel för hela din organisation.  

  1. GRC Dashboards och rapportering 
  2. GRC Benchmarking

Fatta bättre beslut med NAVEX GRC dataintelligenslösningar

Sluta gissa och låt istället våra dataintelligenslösningar hjälpa dig. Datadrivna GRC-åtgärder väntar.