Skip to content.

NAVEX IRM-lösning: Erkänd som ledare i Gartner® Magic Quadrant™ för IT-riskhantering

Tredjepartsrisk

Avslöja, utvärdera, ta itu med och övervaka risker från tredje part på ett effektivt sätt. Utvärdera era leverantörers prestationer bättre och skydda organisationen.

IT-risk

Bygg snabbt ett automatiserat, robust och hållbart ledningssystem för informationssäkerhet som möjliggör kontinuerlig identifiering av nya och framväxande IT-risker.

Operativ risk

Fastställ de största riskerna som påverkar organisationens drift. Fatta proaktiva, datadrivna beslut för att stärka den operativa motståndskraften.

Integritet, risk och efterlevnad

Övervaka och säkerställ automatiskt efterlevnad av sekretessbestämmelser och program för att skapa processer som är enhetliga, repeterbara och lätt granskningsbara.

man working with NAVEX IRM integrated risk management software

Sänk kostnaderna med automatisering

Frigör tid och resurser genom att automatisera arbetsintensiv datainhämtning och dagliga hanteringsaktiviteter.

man standing behind chair at desk

Anpassa och sväng om snabbt

Ta snabbt itu med omedelbara riskbehov nu, eller använd våra lättanvända API:er för att integrera med andra system för att skala och stödja ditt företag när det växer.

two men working at large computer screen

Gör riskdata åtgärdbara

Instrumentpaneler i realtid erbjuder direkt information och programstatus så att du kan agera direkt med tillförsikt.