Skip to content.

NAVEX ESG-lösning: Mät och hantera ESG-risker

ESG Disclosures

Ger företaget ett försprång när det gäller att uppfylla flera ESG-informationskrav inom viktiga rapporteringsområden.

Resurspåverkan

Sammanför era miljömässiga, sociala och styrningsrelevanta mått så att ni har en enda källa för ESG.

Leverantörsrisker

Identifiera ESG-risker hos tredje part genom leverantörsbedömning och due diligence

Formalisera ert ESG-program

Genomför automatiserad undersökning av miljöresurser och växthusgasutsläpp. Skapa en gemensam vision av ESG-framsteg med samarbetsrapportering.

Beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser (GHG)

Automatisera GHG-beräkningar enligt internationella protokoll. Mät ert koldioxidavtryck och förbered klimatrelaterad information.

Inkludera ESG-strategier i ditt företag

 

ESG- och efterlevnadschefer, tillsammans med sina risk- och CIO-motsvarigheter, behöver utveckla sammanhängande ESG- och GRC-strategier. NAVEX One-plattformen hjälper dig att få igenom åtgärder med NAVEX E&C, NAVEX ESG och NAVEX IRM.

NAVEX ESG erkänns av och samarbetar med betrodda ESG-ledare.

Våra strategiska partners hjälper dig att etablera en genomförbar ESG-strategi.