Skip to content.

NAVEX E&C-lösning: En omfattande svit av programvaror för etik och regelefterlevnad

Automatisera och integrera

NAVEX E&C är byggt på och anpassat till internationella förordningar, myndighetsvägledning (DOJ) och EU-direktiv och erbjuder ett strömlinjeformat och skalbart sätt att hantera alltmer förändrade regulatoriska krav.

two men in glasses work on a laptop

Identifiera och minska aktuella risker

Enhetlig design och enkel navigering mellan alla applikationer. Smidig åtkomst via enkel inloggning till dina efterlevnadsrelaterade arbetsuppgifter. Lätt att installera, hantera, rapportera och mäta.

two white men working on a whiteboard

Från rådata till meningsfulla insikter

Mät enkelt dina programresultat och omvandla dessa data till genomförbara insikter för att kontinuerligt förbättra och uppfylla kraven.

mid-aged man in suit whiteboarding, two colleagues look on

En automatiserad programsvit av produkter utformade för att uppfylla alla etik- och efterlevnadsbehov

 

Ge dina anställda tillgång, via enkel inloggning, till en enhetlig bild av deras efterlevnadsuppgifter som är relaterade till incidenter, tredjepart, policyer, utbildning och upplysningar. Gör det lättare för både administratörer och anställda att förbättra efterlevnad av företagsregler, lagstiftning och myndighetskrav och minska överträdelser.