Skip to content.
Black woman with white hair in blue suit happily step dancing against blue background

Använd utbildningen i etik och efterlevnad i verkligheten

Utbildning i etik och efterlevnad ska inte vara krångligt. Det är dags att utbilda och engagera dina medarbetare med onlineutbildning i etik och efterlevnad på deras språk – och villkor.

Nu kör vi igång

Anpassat lärande

Interaktivt och varierat innehåll

Flexibla format

Flexibla och interaktiva kursformat

Expertutbildning

Expertgranskat innehåll som uppfyller utbildningskraven

white man sitting with his laptop on the window sill in a library

Du är inte mer förberedd än den svagaste länken i din efterlevnadskedja

Medarbetarna funderar oftast inte på efterlevnadsutbildning, de vill helst bara få den gjord. Vi vet alla sett hur stressigt det är att slutföra ett utbildningsuppdrag dagen efter deadline.

Lösningen? Enkel, intuitiv onlineutbildning i etik och efterlevnad med NAVEX som ger:

  • En färgstark och modulär utbildning som passar olika stilar, inlärningstakter och preferenser
  • Utbildning i viktiga risk- och efterlevnadsområden som verkliga scenarier, inte kalla fakta
  • Åtkomst via en portal för en mer omfattande efterlevnadsutbildning, policyer och förfrågningar
  • Du får en utbildning med integritet, granskad av Baker McKenzie
Utforska vårt kursbibliotek

Hjälp dina medarbetare att göra etiska val på jobbet genom vår onlineutbildning i efterlevnad

Förbättra förståelsen och tillämpningen

Hjälp ditt team att förstå ”varför” bakom ”vad” –använd deras inlärningsupplevelser för att göra rätt val varje dag.

  • Erbjud onlineutbildning som når alla, oavsett roll eller inlärningsstil
  • Utforska varför det finns regler, inte bara vad man inte ska göra – varje beslut är viktigt
  • Uppmuntra till proaktivt lärande med automatiska meddelanden om uppgifter och kommande deadlines
  • Få tillgång till utbildning med ett klick i NAVEX One Compliance Hub

Se till att etik, risk och efterlevnad engagerar dina medarbetare – så att de inser vikten av utbildningen

Det är dags för en onlineutbildning som talar till medarbetarna på ett tydligt och engagerande sätt. Gör utbildningen lika praktisk som den är meningsfull med NAVEX Ones utbildning i etik och efterlevnad.