Skip to content.

ORJUUDEN, PAKKOTYÖVOIMAN JA IHMISKAUPAN VASTAINEN LAUSUNTO 

 

NAVEX Global, Inc. ja sen sisaryhtiöt ja tytäryhtiöt, mukaan lukien GCS Compliance Services Europe Unlimited Company (kaupankäynti nimellä NAVEX Global), NAVEX Global UK Limited, Lockpath, Inc., WhistleB Whistleblowing Centre AB, Expolink Europe Limited ja Expolink Group Limited (yhteisesti “NAVEX”), tarjoavat tämän orjuutta, pakkotyötä, tahdonvastaista käskynalaisuutta ja ihmiskauppaa (yhteisesti “nykyajan orjuus”) koskevan lausunnon. 

NAVEX on maailman johtava integroitujen riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallintaohjelmistojen toimittaja, joka toimittaa ohjelmistojen palveluratkaisuja lähes 13 000 asiakkaalle maailmanlaajuisesti. NAVEX on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa oikealla tavalla kaikilla toimintansa osa-alueilla. Osana tätä sitoumusta vastustamme yksiselitteisesti nykyajan orjuutta sen kaikissa muodoissa. 

Palvelujemme luonteen ja vakiintuneiden henkilöstöprosessien vuoksi arvioimme nykyajan orjuuden riskin olevan organisaatiossamme alhainen. Käytämme tehokkaita suojia sisäisissä henkilöstökäytännöissämme, mukaan lukien rekrytointi- ja perehdytysprosessimme. Järjestämme myös kohdennettua, työntekijöille suunnattua koulutusta ja ohjausta, jotka vahvistavat sitoutumistamme eettisiin liiketoimintakäytäntöihin. Kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä rohkaistaan tuomaan esille epäillyt sääntöjenvastaisuudet minkä tahansa käytettävissä olevan ilmoituskanavamme kautta, mukaan lukien anonyymi ja luottamuksellinen verkkopohjainen raportointiportaalimme. Kaikki nämä toimenpiteet pienentävät jo ennestään alhaista nykyajan orjuuden riskiä organisaatiossamme. 

Nykyajan orjuuden riski toimitusketjussamme on myös arvioitu alhaiseksi. Toimitusketjumme rajoittuu pieneen määrään palveluntarjoajia, joiden liikevaihto on vaatimaton. Jokainen markkinapaikkatarjontaamme tukeva palveluntarjoaja on jatkuvan valvonnan alainen ja heiltä edellytetään riskien vähentämistä, mikä kattaa maineriskin jatkuvan seurannan. Kaikkiin palveluntarjoajiin sovelletaan lisäksi NAVEXin laillisesti sitovia ehtoja, jotka sisältävät ehdottomat sitoumukset noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja. 

Tärkeää on huomata, että NAVEX ei taistele nykyajan orjuutta vastaan pelkästään omalla sisäisellä sitoutumisellaan. NAVEX tarjoaa tuhansille organisaatioille kaikkialla maailmassa ohjelmistoratkaisuja, jotka auttavat minimoimaan olosuhteet, joissa nykyajan orjuutta voi esiintyä. Näiden markkinapaikkatarjontojen avulla asiakkaamme voivat dynaamisesti seurata ja hallita kolmansien osapuolten ja yritysten riskejä, tehdä analyyseja ja raportoida kestävän kehityksen aloitteista, viestiä liike-etiikkaa koskevista standardeistaan työntekijöille käytäntöjen jakamisen ja koulutusten kautta sekä saada raportteja epäillyistä rikkomuksista. Toisin sanoen tarjoamme näille asiakkaille työkalut, joilla he voivat toteuttaa sitoumuksensa eettisiin liiketoimintakäytäntöihin ja nykyajan orjuuden torjuntaan. 

Olemme sitoutuneet pysymään tulevaisuudessa valppaina vastustaessamme nykyajan orjuutta. Me mukautamme toimintaamme ja menettelyjämme tarpeen mukaan, samalla kun tuemme tuhansien organisaatioiden vastaavia toimia maailmanlaajuisesti. 

Hallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tämän lausunnon. 

Sean Thompson 
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja johtaja