Skip to content.
white woman with long hair working on her laptop in front of wooden wall

Ge liv åt din uppförandekod

Förvandla företagets etiska riktlinjer till en lättillgänglig resurs i det dagliga arbetet.

Kom igång

Sätt förväntningar

Kommunicera mål och förväntningar på ett tydligt sätt

Justera med värden

Koppla samman värdegrunden med utbildning och resurser

Mät engagemang

Mät hur koden används

group of employees standing in a meeting

Den ödmjuka uppförandekoden: din etiska kompass

Vår uppförandekodslösning erbjuder följande:

  • Sammankopplade policyer, beteenderegler och rapporteringsvägar
  • Verktyg för beslutsfattande som ger dina medarbetare tillgång till relevant och uppdaterad information
  • Djupgående analyser av sidvisningar, besökare och engagemangstid som underlag för din strategi
Se vår uppförandekodslösningar

En efterlevnadskultur utgår från uppförandekoden

Förvandla regler till kultur

Förvandla organisationens regler till en tillgänglig och informativ grund som stärker företagskulturen.

  • Engagera dina medarbetare med en interaktiv, webbaserad uppförandekod
  • Skapa policyer och processer som är lätta att förstå, följa och ställa frågor kring
  • Länka till utbildning och resurser för att kontinuerligt stärka kodens principer
male and female coworkers chatting in an open office

Mer än en kod – vi är din partner

Skapa förtroende för uppförandekoden år efter år med en prenumeration på programvaran NAVEX Code of Conduct. Du få regelbundna avstämningar, analyser av medarbetarengagemang, årliga fördjupningar i nya regler och trender och mycket mer. Vi finns här för att se till att din uppförandekod är mer än bara tomma ord, hjälpa dig och skapa förtroende för din uppförandekod år efter år.

Uppförandekoden är hörnstenen i ditt efterlevnadsprogram

Se till att ditt efterlevnadsprogram bygger på en solid grund för att skapa förutsättningar för fortsatt framgång. Se skillnaden med NAVEX Code of Conduct.