Skip to content.
Woman in orange pants white blouse

Lösningar för visselblåsning som gör att samtal skapar efterlevnad

Små problem kan växa när kommunikationen inte fungerar. De dagliga samtalen om olika problem blir grunden för strategin för styrning, risk och efterlevnad med NAVEX lösningar för visselblåsning och incidenthantering.

Nu kör vi igång

Håll dig uppdaterad

Håll jämna steg med de förändrade kraven på visselblåsning världen över

Effektivisera

Effektivisera hantering och analys av mottagna rapporter

Bygg förtroende

Skapa förtroende hos dina medarbetare och förbättra företagskulturen

Efterlevnad och kultur är sammankopplade i NAVEX programvara för visselblåsning

NAVEX One EthicsPoint Professional

För organisationer med flera avdelningar på olika platser finns NAVEX One EthicsPoint Professional och EthicsPoint Enterprise som ger ett komplett system för visselblåsning och incidenthantering, särskilt utformat för dina behov.  

  • Anpassad installation med justerade fält för ett mer skräddarsytt program
  • Ärendehantering på flera avdelningar och mer djupgående analyser
  • Fler rapporteringsalternativ som inkluderar personligt besök, telefon och webb

Upptäck NAVEX lösningar för visselblåsning och se till att du klarar efterlevnaden med lätthet redan idag

Skapa en kultur där alla bidrar till att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö