Skip to content.
Man with glasses sitting behind desktop computers

Hantera leverantörernas IT-risker och operativa risker med framförhållning

Din organisation arbetar hårt för att följa alla regler, försvara sig mot cyberhot och bedriva en etisk affärsverksamhet – men gör dina leverantörer detsamma? NAVEX IRM ger dig en tydlig översikt över alla leverantörsrelaterade IT- och affärsrisker.

Nu kör vi igång

Identifiera

Identifiera tredje parts IT-risker och operativa risker

Anpassa

Kontrollera att leverantörerna följer globala lagar och regler

Skaffa information

Fatta välgrundade beslut med realtidsbaserade riskanalyser

Employees around computer assisting each other

Agera proaktivt innan dina leverantörers risker blir dina risker

Fördelarna med ett leverantörssamarbete måste uppväga riskerna. Men för att du ska kunna förstå om en leverantör som är idealisk idag kan bli en framtida efterlevnadsmardröm måste du kunna se vilka dessa potentiella risker är.

NAVEX IRM samlar in, sammanställer och analyserar alla riskdata från tredje part för att

  • möjliggöra en holistisk riskhantering och knyta samman data från olika källor
  • tillämpa en riskhanteringsstrategi som är proaktiv, inte reaktiv
  • automatisera riskbedömningsprocesser, spara tid och resurser och minska risken för mänskliga fel
  • bedöma om leverantörernas policyer, processer och datalagring uppfyller lagkraven
  • underbygga och vägleda dina beslut om de leverantörer du arbetar med – nu och i framtiden.
Boka en demo

Kasta ljus över dina tredjepartsrelaterade IT- och affärsrisker

Skydda din verksamhet mot risker som har sitt ursprung utanför organisationen genom att hantera tredjepartsrisker innan de kolliderar med dina etiska prioriteringar.

Att hantera leverantörernas IT- och affärsrisker är ett krävande arbete, men du har mycket att vinna med NAVEX IRM.

Ta kontroll över dina leverantörsriskdata

För att förhindra en kris krävs rätt verktyg och rätt förutseende. Ta kontroll över dina leverantörsrisker och förvandla dem till möjligheter för säkrare och smartare affärsrelationer med NAVEX IRM.