Skip to content.
side profile of black woman with shaved hair working on laptop sitting next to window with orange curtains

Klara, färdiga, säkra med vår programvara för hantering av tredjepartsrisker

Snabb att installera och använda – NAVEX IRM är det snabbaste sättet att hantera tredjepartsrisker.

Nu kör vi igång

Snabb

Kostnadseffektiv leverantörsriskhantering med snabb installation

Skalbar

Heltäckande och skalbar när ditt program ändras

Enkel

Förkonfigurerade verktyg ger dig omedelbara resultat

White man restaurant manager with longer, curly hair and glasses wearing a yellow sweater and dark jeans - sitting casually at bar hightop during the day, working on laptop

Snabb, fokuserad och framtidssäker hantering av tredjepartsrisker

Få en tydlig bild över ditt risklandskap och ligg steget före när det gäller företagsbesiktning och tredjepartsrisker – utan att överbelasta din budget eller dina resurser.  

Med vår installationsklara NAVEX IRM-lösning kan du

  • ha ett färdigt program för hantering av leverantörsrisker på några dagar, inte månader
  • se risker i tredje parts verksamheter lika tydligt som du ser riskerna i din egen
  • upptäcka, sortera och flagga risker innan de ger utslag på bottenraden
  • uppfylla kraven på företagsbesiktning utan att riskhanteringen äter hål i din budget
  • bibehålla flexibiliteten att skala upp när behoven förändras.
Boka en demo

Milstolpar i hanteringen av leverantörsrisker

Att utforma ett program för hantering av leverantörsrisker kan kännas som en oöverstiglig uppgift, men den installationsklara NAVEX IRM-lösningen hjälper dig att hålla leverantörsriskerna under kontroll.

Siffrorna bekräftar betydelsen av en effektiv lösning för hantering av tredjepartsrisker.

Snabba upp din hantering av leverantörsrisker

Håll koll på tredjepartsriskerna med vår installationsklara NAVEX IRM-lösning, som förenklar hanteringen av leverantörsrisker. Vi tillgodoser dina behov både idag och när ditt företag växer. Ta reda på vad NAVEX IRM kan göra för dig redan idag.