Skip to content.
Man and woman in office talking

Effektivisera FCPA-efterlevnaden med den senaste NAVEX-programvaran

Mutor har ingen plats i etiska affärer. Håll dig på rätt sida av anti-korruptionslagarna genom att följa FCPA.

Nu kör vi igång
Woman on phone smiling

Vad är FCPA?

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) infördes 1977 och är en amerikansk lag som förbjuder amerikanska företag och individer att erbjuda mutor till offentliganställda tjänstemän i andra länder i syfte att underlätta affärstransaktioner.

three employees sitting in modern glass conference room talking

Att följa FCPA är ingen enkel uppgift

FCPA-efterlevnad och skydd mot utländsk korruption är en komplex uppgift. Vi har gjort en kortfattad översikt över vad du bör tänka på:  

  • Övervakar och anpassar vi företagets medarbetarpolicyer och rutiner på ett effektivt sätt för att säkerställa FCPA-efterlevnad?
  • Hur identifierar och förhindrar vi potentiella mutor, korruption och oetiskt agerande?
  • Hur säkerställer vi att våra medarbetare håller sig uppdaterade och följer utbildningskraven enligt FCPA?
  • Övervakar vi aktivt efterlevnaden bland våra leverantörer, intressenter och samarbetspartners för att minska risken för korruption?
  • Har vi tillräckligt starka interna kontroller för att övervaka betalningar till parter i högriskområden?
  • Vet våra medarbetare hur de ska rapportera eventuella överträdelser av FCPA?

FCPA-efterlevnad är ett ständigt pågående arbete

USA:s justitiedepartement och Securities and Exchange Commission (SEC) tar verkligen FCPA-överträdelser på största allvar. Påföljderna för företag som bryter mot FCPA är kostsamma och skadar anseendet.

Employees walking and talking with tablets

Visa att du tar FCPA-efterlevnaden på allvar

FCPA-efterlevnad är ett måste för alla framgångsrika organisationer. Varför? Låt oss titta närmare på hur FCPA-efterlevnad har en positiv inverkan på dina medarbetare och säkerställer en välfungerande affärsverksamhet.

  • Skapa en etisk företagskultur och öka engagemanget för korruptionsbekämpning
  • Uppfyll kraven i alla länder och regioner och undvik viten och skador på anseendet
  • Skapa förtroende hos intressenter och externa aktörer
  • Identifiera korruption och mutor i ett tidigt skede för att undvika potentiella felsteg