Skip to content.
male nurse assisting mother and young child in hospital room

Hyvä potilashoito alkaa älykkäästä terveydenhuollon riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnasta

Sitoutumisesi erinomaisen terveydenhuollon tarjoamiseen on muutakin kuin tarvittavien vuodepaikkojen varmistamista. Asettamalla vaatimustenmukaisuuden etusijalle varmistat turvallisuuden ja luotettavuuden jokaisen potilaskäynnin aikana.

Aloita

Terveydenhuollon määräykset

Mahdollistaa terveydenhuollon määräyksien noudattamisen, sakkojen välttämisen ja ammatillisen luotettavuuden suojelemisen

Potilasturvallisuus

Paranna potilasturvallisuutta selkeillä lääketieteellisillä käytännöillä ja menettelytavoilla

Tarkkuus ja läpinäkyvyys

Varmistaa laskutuksen tarkkuuden ja eturistiriitojen läpinäkyvyyden

close-up shot of female doctor with dark black hair

Ammatillinen luotettavuus ei ainoastaan tue erinomaista terveydenhuoltoa – se määrittelee sen

Hyvän terveydenhuollon tarjoamiseen liittyy valtava määrä elämää muuttavia valintoja. Se on kuitenkin vain jäävuoren huippu.  

Terveydenhuollon tavallisen työpäivän aikana esiintyvien loputtomien tarpeiden valvonnassa nousee esiin tuttuja kysymyksiä:

 • Pystyykö henkilöstömme löytämään nopeasti tarvitsemansa tiedot tärkeistä toimenpiteistä?
 • Noudatammeko viimeisimpiä terveydenhuollon määräyksiä, mukaan lukien HIPAA, tietosuojalait ja potilasturvallisuus?
 • Hyödynnämmekö keräämiämme tietoja parantaaksemme toimintaamme – vai hidastaako tietojen kerääminen toimintaamme?
 • Säilyttääkö henkilöstö tietonsa ja noudattaako se parhaita käytäntöjä johdonmukaisesti? Miten tarkistamme vaatimustenmukaisuuden?
 • Olemmeko ottaneet käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia järjestelmiä, käytäntöjä ja prosesseja laitoksemme ja potilastietojemme suojaamiseksi mahdollisilta uhkilta?
 • Hallitsemmeko lakisääteisiä vaatimuksia, operatiivisia riskejä ja kyberuhkia manuaalisilla prosesseilla erillisissä osastoissa, jotka jakavat tietoja harvoin?
female home aid supporting an elderly man walking down stairs

Ammatillisen luotettavuuden korostaminen jokaisessa vuorovaikutuksessa

Jokainen potilas ansaitsee tuntea olonsa turvalliseksi ja saada parhaan hoidon. Terveydenhuollon vaatimustenmukaisuus on lupauksesi tehdä siitä totta.

Miksi? Tarkastelemme seuraavaksi sen vaikutuksia päivittäiseen terveydenhuollon toimintaan:

 • Paranna hyvinvointia tekemällä tiloista turvallisempia potilaille ja henkilökunnalle
 • Suojaa henkilötiedot, jotta voit säilyttää luottamuksen jokaiseen potilaaseen, jota palvelet tai kumppanisi palvelevat
 • Tarjoa lääkäreille, hoitajille ja henkilökunnalle selkeää opastusta, joka tukee heidän päivittäistä missiotaan tarjota erinomaista hoitoa
 • Ylläpidä keskeytymätöntä hoitoa käyttökatkosten aikana ja varmista, että henkilökunta saa aina tarvitsemaansa tukea
 • Lisää ammatillisen vastuun kulttuuria edistämällä tukeen, taloudellisiin etuihin, suhteisiin ja muihin konflikteihin liittyvää läpinäkyvyyttä
 • Ehkäise vahinkoja ja paranna potilasturvallisuutta ymmärtämällä operatiivisia ja kolmansien osapuolten riskejä ja korjaamalla suuntaa ajantasaisten tietojen ja näkemysten avulla.