Skip to content.
Man and woman in office talking

Optimaalinen FCPA-vaatimustenmukaisuus huippuluokan NAVEX-ohjelmistolla

Lahjuksella ei ole sijaa eettisessä liiketoiminnassa. Pysy korruption vastaisten lakien oikealla puolella noudattamalla FCPA:ta.

Aloita
Woman on phone smiling

Mikä FCPA on?

Vuonna 1977 perustettu Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) on Yhdysvaltain laki, joka kieltää amerikkalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä tarjoamasta lahjuksia ulkomaisille virkamiehille liiketoimien edistämiseksi.

three employees sitting in modern glass conference room talking

FCPA-vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ei ole helppoa

FCPA-vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja ulkomaisten korruptiokäytäntöjen torjuminen on monimutkaista. Lyhyt yhteenveto huomioitavista kysymyksistä:  

  • Miten voimme tehokkaasti valvoa ja mukauttaa organisaatiomme työntekijöiden käytäntöjä ja menettelytapoja FCPA-vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi?
  • Miten tunnistamme ja estämme mahdollisen lahjonnan, korruption tai epäeettisen toiminnan?
  • Miten varmistamme, että tiimimme pysyy ajan tasalla ja noudattaa FCPA-koulutusvaatimuksia?
  • Valvommeko organisaatiomme toimittajien, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden vaatimustenmukaisuutta ennakoivasti korruptioriskin pienentämiseksi?
  • Onko meillä riittävän vahvat sisäiset tarkastukset korkean riskin lainkäyttöalueilla sijaitseville osapuolille suoritettavien maksujen valvontaan?
  • Osaavatko työntekijämme ilmoittaa mahdollisista FCPA:n rikkomuksista?

FCPA-vaatimustenmukaisuus edellyttää jatkuvaa toimintaa

Tätä ei voi kieltää: Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Securities and Exchange Commission (SEC) asettavat suuria seurauksia FCPA:n rikkomuksista. FCPA:ta rikkovia organisaatioita vastaan suoritettavat toimet ovat kalliita ja vahingoittavat niiden mainetta.

Employees walking and talking with tablets

Osoita sitoutumisesi FCPA-vaatimustenmukaisuuteen

FCPA-vaatimustenmukaisuus on elintärkeää menestyville organisaatioille. Miksi? FCPA-vaatimustenmukaisuusstandardien noudattaminen vaikuttaa myönteisesti työvoimaasi ja varmistaa sujuvan liiketoiminnan.

  • Edistää eettistä työpaikkakulttuuria ja vahvistaa sitoutumista korruption torjuntaan
  • Maailmanlaajuisten vaatimusten täyttäminen, mainevahinkojen ja sakkojen välttäminen
  • Luottamuksen rakentaminen sidosryhmien ja kolmansien osapuolten kanssa
  • Korruption tai lahjonnan tunnistaminen varhaisessa vaiheessa mahdollisten ongelmien välttämiseksi