Skip to content.
Man with glasses sitting behind desktop computers

Toimittajien IT- ja toiminnallisten riskien ennakoiva hallinta

Organisaatiosi panostaa huomattavasti määräysten noudattamiseen, puolustautuakseen kyberuhilta ja harjoittaakseen eettistä liiketoimintaa – mutta tekevätkö toimittajasi samoin? NAVEX IRM tarjoaa täydellisen näkymän toimittajien IT- ja liiketoimintariskeihin.

Aloita

Tunnistaminen

Tunnista kolmannen osapuolen IT- ja toiminnalliset riskit

Yhtenäisyyden varmistaminen

Tarkista, että toimittajat noudattavat maailmanlaajuisia sääntelystandardeja

Tiedotus

Tietoa päätöksistä reaaliaikaisen riskianalyysin avulla

Employees around computer assisting each other

Toimi ennakoivasti – ennen kuin toimittajan riskeistä tulee omia riskejäsi

Toimittajakumppanuuden etujen on ylitettävä riskit – mutta mahdollisten riskien tunnistaminen on tärkeää ymmärtääksesi, aiheuttaako ihanteelliselta vaikuttava toimittaja tulevaisuussa vaatimustenmukaisuusongelmia.

NAVEX IRM kerää, kokoaa ja analysoi kaikki kolmannen osapuolen riskitiedot:

  • Tukee kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja yhdistää tietoja eri lähteistä
  • Edistää ennakoivaa, ei reaktiivista lähestymistapaa toimittajien riskienhallintaan
  • Automatisoi riskinarviointiprosessit, säästä aikaa ja resursseja sekä pienentää inhimillisten virheiden riskiä
  • Arvioi, täyttävätkö toimittajan käytännöt, prosessit ja tietojen tallennus lakisääteiset vaatimukset
  • Edistää tiedotusta ja päätöksiä toimittajista, joiden kanssa työskentelet – nyt ja tulevaisuudessa
Pyydä esittelyä

Auttaa hallitsemaan kolmannen osapuolen IT- ja liiketoimintariskejä

Suojaa liiketoimintasi lukuisilta organisaatiosi ulkopuolisilta riskeiltä hallitsemalla kolmansien osapuolten riskejä ennen kuin ne ovat ristiriidassa eettisten prioriteettiesi kanssa.

Toimittajien IT- ja liiketoimintariskien hallinta on yleinen ongelma, mutta NAVEX IRM tarjoaa siihen merkittäviä etuja.

Toimittajien riskitietojen hallinta

Kriisin välttäminen edellyttää oikeita työkaluja ja ennakointia. NAVEX IRM:n avulla voit hallita toimittajien riskejä ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi turvallisempia ja älykkäämpiä liikesuhteita varten.