Skip to content.

NAVEX heeft WhistleB overgenomen. Het privacybeleid van WhistleB is hier beschikbaar: https://whistleb.com/privacy-policy/.

Overzicht

NAVEX en haar filialen en dochterondernemingen (“NAVEX,” “wij,” “ons,” etc.) bieden begeleidings-, software- en technologieproducten aan bedrijven voor het beheren van risico’s en het behalen van de compliancedoelstellingen.  We bieden risico- en complianceoplossingen, inclusief maar niet beperkt tot: compliancetrainingen, beleids- en procedurebeheer, ethiek- en incidentbeheer (inclusief een hotline), verkoperrisicobeheer, risicobeheersoftware, claimsbeheer en compliance-analyse.  We bieden complianceprofessionals verschillende resources en manieren om contact te leggen via onze websites.

We zetten ons in om de integriteit op werkplekken wereldwijd te verbeteren.  We helpen onze zakelijke klanten een robuuster bedrijf op te bouwen door tools te bieden voor de identificatie en vermindering van risico’s en wangedrag.  Als het gaat over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan volstaat het voor ons niet ons gewoon aan de wet te houden.  Wij vinden het belangrijk een voorbeeld te stellen dat andere bedrijven kunnen volgen. Dit betekent dat we transparant zijn in de wijze waarop we de informatie verwerken waarmee u geïdentificeerd kunt worden, die aan u gerelateerd is, die u beschrijft of die aan u gekoppeld kan worden.  Deze Privacyverklaring is onderdeel van onze inspanningen om die transparantie te bieden.

We willen u het vertrouwen geven dat we uw persoonsgegevens met zorg en respect behandelen, ongeacht of u een praktijkopleiding volgt, bedrijfsbeleidsregels opstelt of volgt die uw werkzaamheden vormgeven, of een klacht, zorg of vraag indient.  We willen ook duidelijk maken welke middelen en opties u ter beschikking heeft om die informatie te beheren en beschermen binnen de grenzen van de wet, wat uw rechten, het risico en de compliancedoelstellingen van uw bedrijf zijn.

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden tijdens het uitoefenen van ons bedrijf en het leveren van diensten aan onze zakelijke klanten. NAVEX verwerkt persoonsgegevens niet voor doeleinden die wezenlijk anders zijn dan het doel waarvoor ze origineel verzameld zijn. We hebben afzonderlijke Privacyverklaringen opgesteld, een voor onze zakelijke bedrijfsactiviteiten en een voor onze serviceapplicaties, bedoeld om u informatie te bieden over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en hoe lang we ze bewaren.

Ga naar Privacyverklaring

Ga Privacyverklaring Applicaties

Privacyverklaring

Bijgewerkt:  augustus 2023

NAVEX en haar filialen en dochterondernemingen (“NAVEX,” “wij,” “ons,” etc.) bieden begeleidings-, software- en technologie aan bedrijven voor het beheren van risico’s en het behalen van de compliancedoelstellingen.  We zetten ons in om de integriteit op werkplekken te verbeteren over de hele wereld en helpen bedrijven een robuuster bedrijf op te bouwen door de middelen te bieden voor de identificatie en vermindering van risico’s en wangedrag.

Deze Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die NAVEX verzamelt, gebruikt en publiceert als “beheerder” in relatie tot het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en in relatie tot de vertegenwoordigers van de zakelijke klanten en zakenpartners van NAVEX, waaronder (1) op onze Websites (https://www.navex.com/, https://www.netclaim.com/, en alle subdomeinen gehost door NAVEX) en andere sites of producten waarop deze voorwaarden worden weergegeven (gezamenlijk te noemen “Website”); (2) via webinars of online events die we kunnen organiseren of sponsoren; en (3) tijdens persoonlijke events, zoals handelsshows of conferenties, en andere marketingactiviteiten en communicatie. 

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op een website, mobiele app, dienst of product die/dat geen link weergeeft naar deze Privacyverklaring of die een eigen privacyverklaring heeft. 

Onze Privacyverklaring Applicaties dekt onze privacyactiviteiten in verband met het gebruik van de softwaretoepassingen en gerelateerde diensten die we aan onze zakelijke klanten verstrekken. 

Hoe we persoonsgegevens verzamelen

We kunnen direct of indirect persoonsgegevens van u verzamelen.  Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt voor een van onze webseminars of virtuele events of zich inschrijft om e-mailcommunicatie van ons te ontvangen, verstrekt u direct persoonsgegevens aan ons.  Andere keren worden persoonsgegevens automatisch verzameld wanneer u onze Website gebruikt.  Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens ontvangen van derde partijen met wie we samenwerken.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u die verstrekt

U kunt bepaalde soorten persoonsgegevens direct verstrekken door uw online en offline interactie met NAVEX (via sociale media of internetformulier, telefonisch, per e-mail, persoonlijk - of zelfs via de post).  Persoonsgegevens kunnen direct of indirect aan ons worden verstrekt via het gebruik van onze klantrelatiebeheersystemen, zodat wij de ondersteuning voor de dienst kunnen volgen in onze rol als beheerder.

Als u zich inschrijft voor een webseminar of white papers van onze Website downloadt, verstrekt u bijvoorbeeld normaal gesproken uw e-mailadres, telefoonnummer en geografische locatie.  Of u kunt, om lid te worden van Compliance Next, uw naam en e-mailadres verstrekken en vervolgens een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, gegevens die ons bij daaropvolgende bezoeken helpen bij het vaststellen van uw identiteit en uw toegang te verschaffen tot exclusieve content voor onze leden.

We kunnen ook persoonsgegevens, zoals uw naam en contactgegevens, verzamelen die u vrijwillig verstrekt tijdens industrie-events.

We verzamelen persoonsgegevens van derde partijen

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen van derde partijen, waaronder van conferentiepartners, openbare databases of derde partijen van wie we gegevens gekocht hebben, waaronder reclamebedrijven die gespecialiseerd zijn in reclame op basis van interesses.  We kunnen deze informatie combineren met gegevens die we al over u hebben.

Zo kunnen we onze bestanden bijwerken, uitbreiden en analyseren, nieuwe klanten identificeren en informatie verstrekken specifiek voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.  U kunt ervoor kiezen zich uit te schrijven en geen op interesse gebaseerde reclames te ontvangen door hier te klikken (of als u zich in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, klikt u hier.) Uitschrijven voor reclames op basis van interesse voorkomt niet dat u reclames te zien krijgt; de reclames zijn dan algemener.

We werken ook met derde partijen die de levering van onze online diensten ondersteunen (zoals e-mail en content streaming), of de partijen die ons helpen events te organiseren.  Uw persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt door derde partijen.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van online sociale netwerken als u deelneemt aan een forum op, bijvoorbeeld, LinkedIn.  We kunnen persoonsgegevens verzamelen als u op de knoppen “Dit delen” of “Like” klikt of anderszins knoppen of plug-ins op sociale media gebruikt.

We verzamelen persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde technologieën

Soms worden persoonsgegevens verzameld door geautomatiseerde technologieën en met ons gedeeld als bezoekers van de Website online navigeren in onze producten en diensten.  We kunnen uw browsing-activiteiten traceren en uw IP-adres opslaan.  We traceren voorkeuren en downloads van content, om toekomstige bezoeken aan onze Website efficiënter te maken.

Wij gebruiken ook andere geautomatiseerde verzameltechnologieën, zoals cookies, beacons, tags en scripts, om trends te analyseren, de Website te beheren en bewegingen van gebruikers op de Website te traceren.  Wij, en onze externe partners, kunnen deze technologieën ook gebruiken om demografische informatie te verzamelen over onze gebruikers, zowel individueel als samengevoegd.  U kunt zich uitschrijven voor het delen van uw informatie met onze reclamepartners door onze cookies op uw internetbrowser niet te accepteren.  Denk er aan dat de functionaliteit van de Website kan verminderen of sommige functies kunnen worden uitgeschakeld door het weigeren van cookies.  Lees hiermeer over ons gebruik van cookies in verband met de toepasselijke onderdelen van onze Websites (https://www.navex.com/, https://www.netclaim.com/, en alle subdomeinen gehost door NAVEX).

We verzamelen niet bewust informatie van personen jonger dan 16 jaar

Onze Website en diensten gerelateerd aan onze Website zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 16 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan dat.  Als we ontdekken dat er persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt van personen jonger dan 16 jaar, om welke reden dan ook, verwijderen wij die informatie uit onze bestanden.

Onze rechtsgrond voor verzamelen

Voor bepaalde gegevensbeschermingswetten geldt de vereiste van een rechtsgrond voor het verzamelen van uw persoonsgegevens.  De rechtsgrond die we gebruiken kan verschillen voor iedere omstandigheid, of we kunnen één of meer rechtsgronden hebben voor het verzamelen.  Wanneer u bijvoorbeeld onze Website bekijkt, verzamelen we persoonsgegevens van u waar 1) we uw toestemming hebben, 2) waar uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor ons om een dienst te leveren (bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een webinar), of 3) waar we een rechtsgrond hebben om uw gegevens te verwerken en die rechtsgrond niet overschreven wordt door uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen hebben we een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken, of om uw persoonsgegevens te verwerken voor het uitoefenen, vestigen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Verzoeken tot niet-traceren

Sommige browsers bieden de privacy-instelling ‘Niet traceren’ aan.  Wanneer een gebruiker het signaal Niet traceren inschakelt, stuurt de browser over het algemeen een bericht naar websites waarin wordt gevraagd de gebruiker niet te traceren.  Onze Website reageert op dit moment niet op ‘Niet-traceren-signalen’.  Inwoners van Californië kunnen de California Consumer Privacy Statement raadplegen voor informatie over het gebruik van het Global Privacy Control-signaal.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Wanneer gebruikers door onze Website navigeren, kunnen hun bewegingen worden getraceerd en ganalyseerd.  We gebruiken de persoonsgegevens die we verkrijgen:

 • voor het leveren van onze producten en diensten, inclusief onze Website.
 • voor het op de markt brengen van onze producten en diensten, inclusief via e-mail en telefonisch.
 • voor het reageren op ondersteuningsverzoeken.
 • voor het personaliseren van uw ervaring op de Website.
 • voor het bieden van toegang tot en behouden van de veiligheid en integriteit van de Website en diensten, dit omvat persoonsgegevens gerelateerd aan logboeken gegenereerd door onze service-applicaties.
 • voor het aanbieden van updates omtrent de Website en marketininformatie, zoals speciale aanbiedingen of onderzoeken, etc.
 • voor het uitvoeren van analyses (inclusief markt- en consumentenonderzoek, trendanalyses, financiële analyses en anonimisering van persoonsgegevens).
 • voor het uitvoeren, evalueren, ontwikkelen, beheren en verbeteren van ons bedrijf (inclusief uitvoeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten en diensten; ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; beheren en evalueren van de effectiviteit van onze communicatie; uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, facturatie- en inningsactiviteiten en andere interne functies).
 • voor het beheren van professionele relaties met onze zakelijke klanten en partners.
 • voor het naleven van wettelijke vereisten die van toepassing zijn op ons bedrijf en interne beleidsregels voor het onderhouden van dossiers.
 • voor het beschermen van alle partijen in het geval van een geschil.
 • voor het naleven van gerechtelijke bevelen en juridische processen en voor het uitvoeren van onze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring.
 • voor alle andere juridische, zakelijke of marketingdoeleinden die voldoen aan de activiteiten beschreven in deze Verklaring.

Zoals hierboven vermeld, is deze Privacyverklaring van toepassing op de persoonsgegevens die we als beheerder verwerken.  Anderzijds treden we, bij het verwerken van gegevens in relatie tot de levering van onze Applicaties, inclusief het bieden van begeleiding en diensten aan onze zakelijke klanten, op als verwerker.   De gegevens die we ontvangen via onze Applicaties en gerelateerde diensten zijn onderhevig aan onze  Privacyverklaring Applicaties.

Als we persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze filialen voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring.  We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met externe serviceleveranciers die diensten leveren namens ons en conform onze instructies, zoals het leveren van e-mail, data hosting, analyses, betaalverwerkingen en content streamen.  Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere externe dienstverleners, zoals onze reclamepartners die diensten leveren namens ons en conform onze instructies, die ons helpen met onze marketingactiviteiten, waaronder het verzenden en analyseren van onze marketingactiviteiten door te meten of ontvangers een e-mail hebben geopend en op de content in de mail hebben geklikt.  We geven dergelijke dienstverleners geen toestemming de gegevens te bewaren, te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om de diensten uit te voeren die ze aan ons leveren of om te voldoen aan wettelijke vereisten.  Onze serviceleveranciers en reclamepartners kunnen browsing-gegevens verzamelen, waaronder IP-adressen, verwijspagina’s en bewegingen van gebruikers die navigeren op de Website. 

We maken persoonsgegevens over u ook openbaar (1) als we wettelijk of voor een juridisch proces (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding) verplicht zijn dat te doen; (2) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; (3) als we van mening zijn dat de openbaarmaking nodig of passend is om fysieke of andere schade of financieel verlies te voorkomen; (4) in het kader van een onderzoek van vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten; (5) als we van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om ons te beschermen tegen fraude, of om onze eigendoms- of andere rechten of die van andere personen, derde partijen of het grote publiek te beschermen; of (6) anderszins met uw toestemming.

We behouden het recht persoonsgegevens die we over u hebben in het geval van een mogelijke of daadwerkelijke verkoop of overname van alle of een deel van onze bedrijven of middelen (inclusief in het geval van een fusie, acquisitie, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie) over te dragen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We hebben administratieve, fysieke en op technologie gebaseerde beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking, vernietiging en verandering van persoonsgegevens. 

Gegevens bewaren

Waar NAVEX uw persoonsgegevens verzamelt voor haar eigen onafhankelijke bedrijfsdoelstelling, zoals via onze Websites of in het kader van webinars en evenementen, bewaren we uw gegevens in overeenstemming met onze gegevensopslagpraktijken en de toepasbare wetgeving.   In de mate waarin vereist door de toepasbare wetgeving, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de benodigde tijd om het doel te dienen waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor u vervolgens toestemming heeft gegeven.  We bewaren bijvoorbeeld uw gegevens zo lang als uw account actief is, als nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en rechten, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Gegevensopslag en internationale overdracht

NAVEX heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten.  Uw persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar en verwerkt en bewaard op andere locaties dan waar u woont.

Dit betekent dat we persoonsgegevens over u buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Japan of een ander rechtsgebied dat wettige beveiliging voorschrijft van internationale gegevensoverdrachten, kunnen verzenden, openen of bewaren.  Als we dat doen, garanderen we dat een toereikend beveiligingsniveau wordt geboden voor de persoonsgegevens door passende veiligheidsmaatregelen en voorwaarden toe te passen in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.  NAVEX gebruikt, in het bijzonder, een of meer van de volgende methoden: 

 • We kunnen persoonsgegevens verzenden naar rechtsgebieden die privacywetten hebben die erkend zijn door het rechtsgebied van waaruit de gegevens worden verzonden als wetten die vergelijkbare beveiliging van de gegevens bieden.
 • We kunnen schriftelijke overeenkomsten aangaan, zoals standaard contractclausules en andere gegevensoverdrachtovereenkomsten, waarbij de ontvangers worden verzocht te zorgen voor hetzelfde niveau aan beveiliging voor de gegevens.
 • We kunnen toestemming vragen voor verzenden van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.
 • We kunnen vertrouwen op andere verzendmechanismen die zijn goedgekeurd door autoriteiten in het land van waaruit de gegevens worden verzonden.

Rechtskader gegevensprivacy

NAVEX voldoet aan het EU-VS Rechtskader gegevensprivacy (“RKG EU-VS”), de Britse Extensie van het RKG EU-VS (“Britse Extensie”), en het Rechtskader gegevensprivacy Zwitserland-VS (“RKG Zwisterland-VS”), inclusief de aansprakelijkheidsvoorwaarden voor het doorsturen, zoals beschreven door het Amerikaanse Ministerie van Handel (de “Rechtskaders”).  NAVEX Global, Inc. heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat zij zich houdt aan de beginselen van het Rechtskader gegevensprivacy (“Beginselen RKG”) met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar) en Zwitserland, zich baserend op het RKG. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en de beginselen van RKG EU-VS en/of de RKG Zwitserland-VS (de “Beginselen RKG”), zijn de Beginselen RKG van toepassing.  Ga voor meer informatie over het Rechtskader Gegevensprivacy (“RKG”), en om onze certificering te bekijken, naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zoals voorgeschreven door de Rechtskaders, worden alle persoonsgegevens die we ontvangen onder de Rechtskaders bewaard in overeenstemming met de Beginselen RKG.  NAVEX is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die zij ontvangt, onder een van de Rechtskaders, en vervolgens verzendt naar een derde partij die als agent handelt in haar naam.  In bepaalde situaties kunnen we verplicht zijn persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettige verzoeken door openbare autoriteiten, waaronder om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsverzoeken.

De Federal Trade Commission heeft rechtsbevoegdheid over de naleving van NAVEX van de RKG EU-VS, de Britse Extensie en de RKG Zwitserland-VS.

Vragen en klachten Rechtskader gegevensbescherming (gegevens uit de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar))

In naleving van de Rechtskaders legt NAVEX zich toe op het oplossen van aan RKG gerelateerde klachten over ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.  Personen uit de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten omtrent ons verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot het RKG EU-VS, de Britse Extensie of het RKG Zwitserland-VS, dienen eerst contact op te nemen met NAVEX via: privacy@navex.com.

In naleving van het RKG EU-VS, de Britse Extensie en het RKG Zwitserland-VS, legt NAVEX zich erop toe onopgeloste klachten over onze verwerking van persoonsgegevens ontvangen onder het RKG EU-VS, de Britse Extensie en het RKG Zwitserland-VS te verwijzen naar het TRUSTe Resolutieprogramma Privacygeschillen, een alternatieve leverancier van geschillenresolutie gevestigd in de Verenigde Staten.  Als u van ons geen tijdige bevestiging ontvangt van u aan de Beginselen RKG-gerelateerde klacht of als we uw aan Beginselen RKG-gerelateerde klacht niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, verwijzen wij u naar https://feedback-form.truste.com/watchdog/request voor meer informatie of het indienen van een klacht.  De diensten van TRUSTe Resolutieprogramma Privacygeschillen worden kostenloos aan u verleend.

Onder bepaalde omstandigheden, nader omschreven op de website Rechtskader gegevensprivacy, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage als andere procedures voor het oplossen van geschillen zijn uitgeput.

Uw rechten

We begrijpen dat u uw persoonsgegevens wilt beschermen en beheren.  In deze paragraaf staat hoe u die gegevens kunt raadplegen, bijwerken, corrigeren of verwijderen.

Uw persoonsgegevens raadplegen of bijwerken

U kunt contact met ons opnemen om uw naam, contactgegevens, e-mailvoorkeuren, functietitel en andere zakelijke informatie bij te werken door dit formulier in te vullen of door ons een e-mail te sturen op privacy@navex.com. Vermeld in de onderwerpregel ‘Mijn gegevens bijwerken/Update My Information’.  Onze Compliance Next-leden kunnen hun account op de Website openen om hun contactgegevens bij te werken, of ons een e-mail sturen op info@compliancenext.com. Vermeld in de onderwerpregel ‘De informatie in mijn Compliance Next-account bijwerken/Update My Compliance Next Account Information’.

Uitschrijven voor promotie-e-mails

Als u geen promotie-e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u het proces voor uitschrijven volgen onder in de promotie-e-mail die u van ons ontvangen hebt, of ons een e-mail sturen op privacy@navex.com.  Onze Compliance Next-leden kunnen hun account openen op de Website om de e-mailvoorkeuren bij te werken, of ons een e-mail sturen op info@compliancenext.com.  Let erop dat u nog steeds transactionele e-mails van ons kunt ontvangen (zoals e-mails met betrekking tot voltooiing van uw registratie, correctie van gebruikersgegevens, verzoeken tot herstellen van wachtwoorden, herinneringse-mail waar u om verzocht heeft en andere vergelijkbare communicatie) die nodig zijn om de Website voor u beschikbaar te maken en te reageren op uw vragen en ondersteuningsverzoeken.

Uw account deactiveren

U kunt uw Compliance Next-account op ieder gewenst moment deactiveren.  Om uw account te deactiveren, bewerkt u uw account op de Website door te klikken op “Compliance Next e-mailen om mijn account te verwijderen” of stuurt u een e-mail naar info@compliancenext.com met “Deactiveren Compliance Next-account/Deactivate Compliance Next Account” in de onderwerpregel.  Na ontvangst van uw verzoek deactiveert NAVEX uw account en verwijdert uw persoonsgegevens waar dit onder toepasbare wetgeving is vereist.

Californië

Als u inwoner bent van Californië kunt u hier de California Consumer Privacy Statement raadplegen voor meer informatie over uw privacyrechten.

Rechten individueel gegevenssubject

Afhankelijk van uw locatie kunt u bepaalde rechten hebben in het kader van uw persoonsgegevens op basis van de toepasbare wetgeving.

Onderhevig aan uitzonderingen of beperkingen in de toepasbare wetgeving, kunt u de volgende gegevensbeschermingsrechten hebben:

 • U kunt vragen om toegang tot, correctie van, bijwerken van of verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens op basis van informatie verzameld tijdens het gebruik van onze Website of deelnemen aan onze webseminars, forums of evenementen.
 • U kunt meer informatie aanvragen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, waar en hoe we die informatie hebben verzameld, de categorieën van die informatie, met wie we deze delen en hoe lang we die bewaren.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, ons vragen het verwerken te beperken, of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aanvragen.
 • U heeft het recht zich uit te schrijven voor marketingcommunicatie die we soms kunnen versturen.  U kunt zich uitschrijven door te klikken op de link “uitschrijven” in de marketinge-mails die we u sturen.
 • Als we uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken.  Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de wettigheid van verwerkingen die we voor uw intrekking hebben verricht, noch is het van invloed op het verwerken van uw persoonsgegevens als we dat gebaseerd hebben op andere rechtsgronden voor verwerking.
 • Op uw verzoek, en waar technisch haalbaar, verstrekt NAVEX u een kopie van uw persoonsgegevens of verzendt deze direct naar een andere beheerder.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.  Contactgegevens vindt u hier.

Om een verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op door dit formulier in te vullen of door ons een e-mail te sturen op privacy@navex.com met in de onderwerpregel “Verzoek persoonsgegevens/Personal Information Request”.  Verstrek volledige details met betrekking tot uw verzoek, inclusief uw contactgegevens en andere details waarvan u denkt dat deze relevant zijn.  We zetten ons in te reageren op verzoeken om gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen in overeenstemming met toepasbare wetgeving.

Vereiste identiteitverificatie

De wet kan ons voorschrijven te controleren of een verzoek werd ingediend door iemand met de wettelijke rechten om deze informatie in te zien.  Daarom kunnen we, voordat we informatie openen of vrijgeven na een verzoek tot toegang tot gegevens, u verzoeken ons aanvullende informatie te verstrekken, zodat wij uw identificatie en wettelijke bevoegdheid kunnen verifiëren, vooral als de informatie die bij het verzoek verstrekt is onvoldoende is om de wettelijke bevoegdheid en/of identiteit te bevestigen.

 We verstrekken een reactie op een toegangsverzoek binnen de wettelijk vereiste tijdsperiode.  Als we niet tijdig inhoudelijk kunnen reageren, melden we dat aan u en geven we de reden voor de vertraging.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we niet voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer dit in strijd zou zijn met onze wettelijke verplichtingen, wanneer we uw identiteit niet kunnen vaststellen, als uw verzoek onevenredige kosten of inspanningen zouden vereisen of als de wet vereist dat we die gegevens bewaren.  Maar we reageren binnen redelijke tijd op uw verzoek, als wettelijk verplichting, en voorzien u van een uitleg.

Andere Online diensten en Functies van derde partijen

Voor uw gemak en informatie kan onze Website links bevatten naar andere online diensten, waaronder functies van derde partijen als apps, tools, widgets en plug-ins. Deze online diensten en functies van derde partijen kunnen onafhankelijk van NAVEX opereren. De privacypraktijken van deze derde partijen, inclusief details over de gegevens die ze van u verzamelen, zijn onderhevig aan hun eigen privacyregels of -verklaringen, waarvan we u ten zeerste aanraden ze te lezen.

Bovendien, als u een post plaatst op een sociale mediasite van een derde partij, zoals LinkedIn, of door ons te identificeren in uw sociale media-feed door ons te taggen met een (#) of “apestaartje” (@), kunnen uw persoonsgegevens openbaar beschikbaar worden en onderhevig zijn aan de privacyregels van die derde sociale mediasites. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de online diensten die niet aangesloten zijn bij NAVEX, elk gebruik van die diensten, of de privacypraktijken van die diensten.  We raden u aan de privacyregels van sites van derde partijen die u bezoekt te lezen, zodat u hun gegevensverzamelingspraktijken kent.

Updates

We behouden het recht deze Verklaring op elk moment aan te passen, om welke reden dan ook, zonder aanvullende melding aan u, anders dan door het plaatsen van de bijgewerkte Privacyverklaring op onze Website.  We nodigen u uit terug te komen naar deze pagina om te zorgen dat u op de hoogte blijft van eventuele updates over hoe we klantgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.  U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring het laatst is bijgewerkt door de datum “laatst bijgewerkt” te controleren die wordt weergegeven aan het begin van deze Verklaring.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.  U kunt ook, naar eigen goeddunken, als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik die wij niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, contact opnemen met onze externe geschillenresolutiecommissie (gratis) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

NAVEX
Ter attentie van:  Data Protection Officer
5500 Meadows Road, Suite 500
Lake Oswego, OR 97035, Verenigde Staten
(866) 297-0224
privacy@navex.com

Privacyverklaring Applicaties

Bijgewerkt:  augustus 2023

NAVEX en haar filialen en dochterondernemingen (“NAVEX,” “wij,” “ons,” etc.) bieden begeleidings-, software- en technologie aan bedrijven voor het beheren van risico’s en het behalen van de compliancedoelstellingen.  We zetten ons in om de integriteit op werkplekken te verbeteren over de hele wereld en helpen bedrijven een robuuster bedrijf op te bouwen door de middelen te bieden voor de identificatie en vermindering van risico’s en wangedrag.

Deze Verklaring is van toepassing op onze aan software gerelateerde diensten en oplossingen (de “Applicatie” of “Applicaties”) en sites of producten waarop deze voorwaarden worden weergegeven.  Hij is niet van toepassing op een website, mobiele app, dienst of product die/dat geen link toont naar deze Privacyverklaring of die een eigen Privacyverklaring heeft.  Raadpleeg voor informatie over hoe we persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken met betrekking tot ons bedrijf, inclusief onze websites, onze  Privacyverklaring

Als onderdeel van de diensten die we onze zakelijke klanten leveren, kunt u online (via de Applicaties) of telefonisch met ons communiceren. Door dit te doen, kunt u ook persoonsgegevens met ons delen.  De informatie die door NAVEX wordt ontvangen tijdens het leveren van de Applicaties wordt gedaan namens onze zakelijke klanten en wordt door ons verwerkt conform het contract met die zakelijke klant.

Hoe we persoonsgegevens verzamelen

We kunnen direct of indirect persoonsgegevens van u verzamelen.  Als uw werkgever of ander gerelateerd bedrijf bijvoorbeeld een van onze technologieoplossingen aanschaft voor het beheer van risico’s of het gebruiken binnen toepasbare wettelijke en ethische normen, kunt u rechtstreeks aan ons persoonsgegevens verstrekken via uw deelname aan functietrainingen, het bekijken van beleidsregels en procedures of het melden van een probleem.  Andere keren kunnen persoonsgegevens automatisch worden verzameld als u onze Applicatie gebruikt zoals vermeld in deze Verklaring.  Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens ontvangen van onze zakelijke klanten of andere gerelateerde derde partijen.

We verzamelen informatie via de Applicatie namens onze zakelijke klanten die onze softwareoplossingen gebruiken, waaronder, zonder beperking: compliancetraining, beleids- en procedurebeheer, ethiek- en incidentbeheer (inclusief een hotline), vendor risk management, risicobeheersoftware, claimsbeheer en compliance analytics.

Onze zakelijke klanten bepalen waarom (het doel) en welke (de aard) persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, bewaard of verwijderd in de aangekochte Applicaties.  NAVEX treedt op als serviceleverancier, of gegevensverwerker, van deze gegevens onder de voorwaarden van ons contract met die klant, de gegevensbeheerder.  Vragen over hoe onze zakelijke klanten die gegevens gebruiken, delen of verwerken dienen rechtstreeks aan hun gericht te worden.  Tenzij wettelijk verboden volgt en ondersteunt NAVEX de instructies van onze zakelijke klanten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Rechtsgrond voor verzamelen

Als we persoonsgegevens verzamelen via onze Applicaties, doen we dit als verwerker, of serviceleverancier, zoals verzocht door onze zakelijke klant, de beheerder.  Bepaalde gegevensbeschermingswetten vereisen dat beheerders een rechtsgrond of wettelijke basis hebben voor het verzamelen van persoonsgegevens.  De rechtmatigheid van ons verzamelen van persoonsgegevens wordt bepaald door de beheerder, onze zakelijke klant.  Als u vragen heeft over de rechtsgrond of rechtmatigheid van ons verzamelen van persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met die zakelijke klant.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u die verstrekt

U kunt bepaalde soorten persoonsgegevens rechtstreeks verstrekken door interactie met de Applicatie (of u nu werkgever of werknemer of andere belanghebbende bent) of offline (telefonisch, per e-mail of persoonlijk - bijvoorbeeld via gesprekken met uw manager - of per post).  Afhankelijk van de sofwaredienst kunnen gebruikers verschillende soorten persoonsgegevens verstrekken, als vermeld in onderstaande tabel.  Het soort persoonsgegevens dat we verzamelen wordt bepaald door onze zakelijke klant. 

ApplicatieSoorten persoonsgegevens die kunnen worden verzameldDoeleinde(n)
TechbeleidNaam (voor- en achternaam), e-mailadres, werklocatie, functietitel, afdeling, manager, inlogggegevens, voltooiingsstatus, datum en tijd van beleidsregels.Verbeteren van toegankelijkheid, versiecontrole en aanbieden van bedrijfsbeleidsregels, traceren van compliance en peilen van begrip onder werknemers.
NAVEX EngageNaam (voor- en achternaam), e-mailadres, werklocatie, functietitel, afdeling, manager, inlogggegevens, voltooiingsstatus, datum en tijd van trainingsmedia.Aanbieden van risicogebaseerde training, traceren van voltooiing en ondersteunen van gedragsverandering met op scenario's gebaseerd leren.
RisicobeoordelingNaam, werklocatie, afdeling, inloggegevens en geboortedatum.24 uur per dag uitvoeren van geautomatiseerde risicobewaking en due diligence door derde partijen.
NetclaimNaam (voor- en achternaam), e-mailadres, werklocatie, functietitel, afdeling, manager, inlogggegevens, details over de claim, adres, geboortedatum, burgerservicenummer.Uitgebreide en aan te passen claimsopname en publicatieoplossing aanbieden.
EthicsPoint/ Rechten gegevenssubjectNaam, werklocatie, afdeling, details over het gemelde incident of verzoek, persoonlijke PIN-code voor het melden van opvolging en updates.Bedrijven de mogelijkheid bieden ethiek- en compliancemeldingen, zorgen, verzoeken met betrekking tot rechten van gegevenssubjecten en vragen te ontvangen, onderzoeken en op te lossen.
Bekendmakingen COINaam (voor- en achternaam), e-mailadres, werklocatie, functietitel, afdeling, manager, logingegevens, voltooiingsstatus, details over de gemelde conflicten, datum en tijd van bekendmaking.Bedrijven de mogelijkheid bieden bekendmakingen te verzamelen, traceren en analyseren en belangenverstrengeling, geschenken en entertainment, bestuurslidmaatschap, zakelijke familierelaties en meer te beheren.
IRMNaam (voor- en achternaam), e-mailadres, logingegevens en andere categorieën als functietitel.Bedrijven een uitgebreid overzicht bieden hoe ze risico's identificeren, beoordelen en prioriteren.
NAVEX WhistleBNaam, werklocatie, afdeling, details over het gemelde incident of verzoek, persoonlijke PIN-code voor het melden van opvolging en updates.Bedrijven de mogelijkheid bieden ethiek- en compliancemeldingen, zorgen, verzoeken met betrekking tot rechten van gegevenssubjecten en vragen te ontvangen, onderzoeken en op te lossen.

We verzamelen persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde technologieën

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld door geautomatiseerde technologieën, zoals cookies, beacons, tags en scripts, binnen de gebruikte Applicatie.  In de meeste gevallen zijn de Aplicatie-cookies verplicht maar, in sommige gevallen, zijn ze optioneel en worden ze alleen ingesteld als u ons verzoekt informatie op te slaan.  Meer informatie over ons gebruik van cookies in het kader van de Applicatie vindt u hier.

Andere persoonsgegevens, zoals IP-adressen, kunnen automatisch worden verzameld van gebruikers van de Applicaties.  Dit helpt ons de integriteit van onze systemen en de gegevens die we hosten te beschermen en te beveiligen.  Ze kunnen worden gedeeld met de rechtshandhaving om onze rechten uit te oefenen, te zorgen voor de veiligheid en integriteit van onze systemen, of als anderszins wettelijk verplicht.

We verzamelen persoonsgegevens van derde partijen

Als we onze zakelijke klanten voorzien van middelen om hun risico- en compliancepraktijken te verbeteren, kan het zijn dat ze daarvoor persoonsgegevens over hun werknemers en andere belanghebbenden met ons moeten delen.  De soorten persoonsgegevens die meestal worden verzameld zijn namen, zakelijke contactgegevens (zoals e-mailadressen) en functietitels.  Als uw werkgever of zakenpartner ons uw informatie verstrekt, gebruiken we deze alleen voor het specifieke doel waarvoor deze is verstrekt.  Door het verzamelen van deze persoonsgegevens kunnen wij onze diensten aanbieden en voldoen aan contracten met klanten.  Zie bovenstaande tabel voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en het doel waarvoor we ze verzamelen.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Zoals hierboven vermeld bepalen de zakelijke klanten van NAVEX welke persoonsgegevens worden verzameld door ons en hoe ze worden gebruikt.  We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens, als verwerker, in overeenstemming met de instructies van onze zakelijke klanten.  We kunnen ze op de volgende manieren gebruiken:

 • voor het aanbieden van de Applicaties aan zowel klanten als hun eindgebruikers.
 • voor het behouden van de veiligheid en integriteit van de Applicaties.
 • voor het communiceren met klanten en hun eindgebruikers over de Applicaties.
 • voor het reageren op ondersteuningsverzoeken.
 • voor het ontwikkelen en verbeteren van de Applicaties.
 • voor het naleven van wettelijke vereisten die van toepassing zijn op ons bedrijf en interne beleidsregels voor het onderhouden van dossiers.
 • voor het beschermen van alle partijen in het geval van een geschil.
 • voor het voldoen aan gerechtelijke bevelen en wettige processen en voor het uitvoeren van onze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring.
 • voor andere wettige of zakelijke doeleinden die in overeenstemming zijn met de praktijken beschreven in deze Verklaring.

Als we persoonsgegevens delen

Als uw persoonsgegevens werden verzameld in de Applicatie, zoals hierboven beschreven, kunnen we deze delen om verschillende redenen met derde partijen, inclusief uw werkgever of zakelijke partners. 

We kunnen uw persoonsgegevens met derde partijen delen om het leveren van onze diensten aan klanten te ondersteunen.  We geven dergelijke derde partijen geen toestemming voor het bewaren, gebruiken of openbaar maken van de informatie, met uitzondering van waar nodig voor het bieden en leveren van dergelijke diensten. 

Zoals eerder vermeld kunnen we uw persoonsgegevens delen met de relevante zakelijke klant in overeenstemming met ons contract met die klant. 

We maken persoonsgegevens over u ook openbaar (1) als we wettelijk of voor een juridisch proces (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding) verplicht zijn dat te doen; (2) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; (3) als we van mening zijn dat de openbaarmaking nodig of passend is om fysieke of andere schade of financieel verlies te voorkomen; (4) in het kader van een onderzoek van vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten; (5) als we van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om ons te beschermen tegen fraude, of om onze eigendoms- of andere rechten of die van andere personen, derde partijen of het grote publiek te beschermen; of (6) anderszins met uw toestemming.

We behouden het recht persoonsgegevens die we over u hebben in het geval van een mogelijke of daadwerkelijke verkoop of overname van alle of een deel van onze bedrijven of middelen (inclusief in het geval van een fusie, acquisitie, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie) over te dragen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We hebben administratieve, fysieke en op technologie gebaseerde beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking, vernietiging en verandering van persoonsgegevens in onze systemen.

Gegevens bewaren

Persoonsgegevens verzameld door NAVEX via onze Applicaties worden bewaard volgens de instructies van onze zakelijke klant.   Als u vragen heeft over hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende zakelijke klant.

Gegevensopslag en internationale overdracht

NAVEX heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten.  Uw persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar en verwerkt en bewaard op andere locaties dan waar u woont.

  NAVEX verzamelt, verzendt en verwerkt persoonsgegevens conform de wettelijke verplichtingen conform het contract met haar zakelijke klanten die, zoals eerder vermeld in deze Privacyverklaring, de rechtsgrond en toepasbare verzendmechanismen vaststellen waaronder wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, in het bijzonder vanuit de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Japan of een ander land dat wettelijke bescherming voor internationale gegevensoverdracht vereist.  Als u meer informatie wenst over de rechtsgrond of het overdrachtsmechanisme die/dat wordt gebruikt voor het ontvangen en verwerken van persoonsgegevens door NAVEX, moet u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende zakelijke klant. NAVEX ondersteunt haar zakelijke klanten met passende veiligheidsmaatregelen en voorwaarden die wettelijk worden voorgeschreven.

Rechtskader gegevensprivacy

NAVEX voldoet aan het EU-VS Rechtskader gegevensprivacy (“RKG EU-VS”), de Britse Extensie van het RKG EU-VS (“Britse Extensie”), en het Rechtskader gegevensprivacy Zwitserland-VS (“RKG Zwisterland-VS”), inclusief de aansprakelijkheidsvoorwaarden voor het doorsturen, zoals beschreven door het Amerikaanse Ministerie van Handel (de “Rechtskaders”).  NAVEX Global, Inc. heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat zij zich houdt aan de beginselen van het EU-VS Rechtskader gegevensprivacy (“Beginselen EU-VS RKG”) met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar) en Zwitserland, op basis van het RKG.  Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en de beginselen van RKG EU-VS en/of de RKG Zwitserland-VS (de “Beginselen RKG”), zijn de Beginselen RKG van toepassing.  Ga voor meer informatie over het Rechtskader Gegevensprivacy (“RKG”), en om onze certificering te bekijken, naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zoals voorgeschreven door de Rechtskaders worden alle persoonsgegevens die we ontvangen onder de Rechtskaders bewaard in overeenstemming met de Beginselen RKG.  NAVEX is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die zij ontvangt, onder een van de Rechtskaders, en vervolgens verzendt naar een derde partij die als agent handelt in haar naam.  In bepaalde situaties kunnen we verplicht zijn persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettige verzoeken door openbare autoriteiten, waaronder om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsverzoeken.

De Federal Trade Commission heeft rechtsbevoegdheid over de naleving van NAVEX van de RKG EU-VS, de Britse Extensie en de RKG Zwitserland-VS.

Vragen en klachten Rechtskader gegevensbescherming (gegevens uit de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar)

In naleving van de Rechtskaders legt NAVEX zich toe op het oplossen van aan RKG gerelateerde klachten over ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.  Personen uit de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het RKG EU-VS, de Britse Extensie of het RKG Zwitserland-VS, dienen eerst contact op te nemen met NAVEX via: privacy@navex.com.

In naleving van het RKG EU-VS, de Britse Extensie en het RKG Zwitserland-VS, legt NAVEX zich erop toe onopgeloste klachten over onze verwerking van persoonsgegevens ontvangen onder het RKG EU-VS, de Britse Extensie en het RKG Zwitserland-VS te verwijzen naar het TRUSTe Resolutieprogramma Privacygeschillen, een alternatieve leverancier van geschillenresolutie gevestigd in de Verenigde Staten.  Als u van ons geen tijdige bevestiging ontvangt van uw aan de Beginselen RKG-gerelateerde klacht of als we uw aan Beginselen RKG-gerelateerde klacht niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, verwijzen wij u naar https://feedback-form.truste.com/watchdog/request voor meer informatie of het indienen van een klacht.  De diensten van TRUSTe Resolutieprogramma Privacygeschillen worden kostenloos aan u verleend.

Onder bepaalde omstandigheden, nader omschreven op de website Rechtskader gegevensprivacy, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage als andere procedures voor het oplossen van geschillen zijn uitgeput.

Uw rechten

Zoals hierboven vermeld ontvangen we persoonsgegevens via onze Applicaties als verwerkers voor onze zakelijke klanten, die de wettigheid van ons verzamelen en het doel voor de verwerking vaststellen.  De gegevens in onze Applicaties worden beheerd door de zakelijke klant conform zijn eigen internationale beleidsregels en procedures.

Dienovereenkomstig dienen personen die gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen die hen zijn toegekend volgens de toepasbare wetgeving, hun verzoek te wenden tot het relevante bedrijf of de relevante organisatie (meestal hun werkgever).  Verzoeken aan NAVEX om toegang, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens worden ter oplossing doorgestuurd aan onze zakelijke klant.  NAVEX mag die gegevens niet zelfstandig wijzigen, maar ondersteunt een verzoek van een zakelijke klant om dit te doen, tenzij anderszins wettelijk verplicht.

Voor Gegevenssubjecten uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Bepaalde gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie (Algemene Gegevensbeschermingsverordening), het Verenigd Koninkrijk (Gegevensbeschermingswet 2018) en Zwitserland (Zwitserse Federale Gegevensbeschermingswet) schrijven voor dat beheerders van persoonsgegevens bepaalde rechten respecteren die zijn toegekend aan gegevenssubjecten die in het betreffende land wonen.  Zoals eerder vermeld is NAVEX gegevensverwerker voor haar zakelijke klanten die onder deze wetten gegevensbeheerder zijn.  NAVEX legt zich volledig toe op het ondersteunen van haar zakelijke klanten in hun naleving van toepasbare wetgeving.  Als u gegevenssubject bent woonachtig in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en uw rechten wilt uitoefenen in relatie tot persoonsgegevens die NAVEX over u heeft verzameld namens haar zakelijke klant, kunt u rechtstreeks contact opnemen met die zakelijke klant om uw rechten uit te oefenen.  Als we een verzoek ontvangen van een gegevenssubject voor een van onze zakelijke klanten, verwijzen we dat verzoek door naar de zakelijke klant, die het kan bekijken en erop kan reageren.

Onverminderd het bovenstaande, als u vragen of klachten heeft over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.  We verwerken klachten die we ontvangen snel.  U kunt ook, naar eigen goeddunken, als u een onopgeloste kwestie omtrent privacy of gegevensgebruik heeft die wij niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, contact opnemen met onze externe geschillenresolutiecommissie (gratis) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

NAVEX
Ter attentie van:  Data Protection Officer
5500 Meadows Road, Suite 500
Lake Oswego, OR 97035, Verenigde Staten
(866) 297-0224
privacy@navex.com

Voor consumenten in Californië

De Consumentenprivacywet van Californië van 2018 zoals gewijzigd in de Privacyrechtenwet van Californië van 2020 (gezamenlijk “CCPA/CPRA”) bevat specifieke rechten voor personen die in Californië wonen en vereist dat bedrijven die onderworpen zijn aan CCPA/CPRA ervoor zorgen dat deze rechten worden gerespecteerd.  Bepaalde zakelijke klanten van NAVEX kunnen gebonden zijn aan de CCPA/CPRA. Als serviceleverancier aan die zakelijke klanten ondersteunt NAVEX hen in het naleven van de wet.  Als u consument bent in Californië en uw rechten wilt uitoefenen in relatie tot persoonsgegevens die NAVEX over u heeft verzameld in naam van haar zakelijke klant, kunt u rechtstreeks contact opnemen met die zakelijke klant om uw rechten uit te oefenen.  Als we een verzoek ontvangen onder CCPA/CPRA van een consument in Californië in relatie tot een zakelijke klant, verwijzen we dat verzoek door naar de zakelijke klant, die het kan bekijken en erop kan reageren.

Updates

We behouden het recht deze Verklaring op ieder moment aan te passen, om welke reden dan ook, zonder aanvullende kennisgeving aan u, anders dan door het plaatsen van de bijgewerkte Privacyverklaring in onze Applicatie.  We nodigen u uit deze pagina regelmatig te raadplegen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van updates die we doen over hoe we klantgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in naam van onze zakelijke klanten.  U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring het laatst is bijgewerkt door de datum “laatst bijgewerkt” te controleren die wordt weergegeven aan het begin van deze Verklaring.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.  U kunt ook, naar eigen goeddunken, als u een onopgeloste kwestie met betrekking tot de privacy of het gegevensgebruik heeft die wij niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, contact opnemen met onze externe geschillenresolutiecommissie (gratis) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

NAVEX
Ter attentie van:  Data Protection Officer
5500 Meadows Road, Suite 500
Lake Oswego, OR 97035, Verenigde Staten
(866) 297-0224
privacy@navex.com