Skip to content.
close-up on construction worker

Hantering av tredjepartsrisker

Tredje part är viktiga affärspartners – men de ökar också de risker som din organisation står inför.

Nu kör vi igång
male and female coworkers chatting across their laptops

Vanliga utmaningar vid riskhantering av tredje part

Alla organisationer och deras tredje part måste följa arbetslagstiftning, sekretesslagstiftning och lagstadgade krav. Annars riskerar de höga böter, rättsliga konsekvenser och sämre rykte. Hantering av tredjepartsrisker börjar med due diligence under onboardingprocessen och måste även omfatta löpande övervakning av alla riskområden under hela relationen.  

Nu är tredjepartsrisker även dina risker – och det är en komplex uppgift att se till att dina partners följer tillämpliga bestämmelser och sanktioner och är i linje med dina affärsvärden. Med dussintals, hundratals eller till och med tusentals partners kräver en effektiv hantering av tredjepartsrisker automatisering för att uppnå konsekvent hantering och efterlevnad.

Minska tredjepartsrisker med NAVEX One

NAVEX One Governance, Risk and Compliance Information System (GRCIS) gör det möjligt för dig att följa bestämmelser och sanktioner och hantera förändringar genom att veta vem du gör affärer med före och under hela relationen. Det är också viktigt att förstå hur dina leverantörer kontrollerar sin IT-drift och se till att de inte innebär ett säkerhetshot för din organisation. 

Så här kan NAVEX One hjälpa dig att ta kontroll över tredjepartsrisker.

Förenkla onboardingprocessen

Eliminera manuella steg och förstå de initiala riskerna vid introduktion av nya tredje parter.

Granska och övervaka kontinuerligt

Lyft risker och få ryktesvarningar i realtid när en tredje parts status ändras.

Identifiera ägarskap

Fastställ risken från de faktiska ägarna till tredje part.

Förbättra företagsbesiktning (DD)

Få insikt i om du ska engagera dig och hur du bäst övervakar och hanterar tredje part.

Fånga upp ESG-efterlevnad

Upptäck tredje parts engagemang i efterlevnad,   miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Säkerställ leveranskedjans integritet

Övervaka hur tredje part arbetar, hur de säkrar era data och bekräftar efterlevnad under hela relationen för att minska risken för överträdelser.

Täck in alla riskområden

Få en fullständig riskpoäng för att fastställa en tredje parts riskprofil inom olika riskkategorier som IT, drift, finans och anseende.

Planera för avbrott

Använd kapacitet för kontinuitetshantering för att planera och förbereda för avbrott i verksamheten som involverar tredje part.

Läs mer om hur NAVEX One kan hjälpa dig att hantera tredjepartsrisker bättre.