Skip to content.
three women working together at a cafe

Medarbetarnas efterlevnad

Omfattande lösningar för att säkerställa att alla medarbetare följer en komplex regelverksmiljö.

Nu kör vi igång
woman and man working together at their laptops

Ligg steget före efterlevnadsutmaningarna och förbättra medarbetarnas upplevelse

Det är en ständig utmaning för arbetsgivare att se till att företag och medarbetare följer föränderliga bestämmelser och olika nationella lagar. Förändrade sekretessbestämmelser och krav på utbildning är bara två utmaningar som efterlevnadschefer måste hålla reda på för att säkerställa att medarbetarna följer tillämpliga lagar.     

En konsekvent hantering av medarbetarnas efterlevnad håller inte bara din organisation på rätt sida av regelkraven, det skapar också en kultur där medarbetarna vet vad som förväntas av dem och bidrar till en mer etisk arbetsplats.

Förbättra din kultur av efterlevnad för anställda med NAVEX One GRCIS

NAVEX One Governance, Risk and Compliance Information System (GRCIS) ger en intuitiv och lättanvänd användarupplevelse som möjliggör en helhetsvy över programaktivitet och prestanda för dina medarbetare och programadministratörer.   

Så här kan NAVEX One hjälpa dig att hantera och upprätthålla medarbetarnas efterlevnad.

Uppkopplade medarbetarupplevelser

Skapa smidig onboarding av medarbetare och säkerställ kontinuerlig efterlevnad med en enda plats och inloggning.

Automatiserade arbetsflöden för innehåll 

Hantera livscykeln och distribution av policyer och rutiner.

Verkningsfulla incidentutfall

Centralisera incidentrapportering, utredning och rapportering.

Effektiviserad konflikttransparens

Upptäck och hantera medarbetarnas intressekonflikter.

Sätt upp tydliga företagsförväntningar

Skapa en verkningsfull och lagenlig uppförandekod.

Läs mer om hur NAVEX One kan hjälpa dig att förbättra medarbetarnas efterlevnad.