Skip to content.

Hantering av risk- och efterlevnadsprocesser

Dagens risk- och efterlevnadslandskap är mer komplext än någonsin. Effektiva risk- och efterlevnadshanteringsprocesser säkerställer att din organisation ligger steget före regeländringar och ekonomiska, juridiska och säkerhetsmässiga hot.

Nu kör vi igång
diverse group of coworkers in a meeting

Effektivisera risk och efterlevnad

Effektiva risk- och efterlevnadshanteringsprocesser hjälper din organisation att ligga steget före regeländringar och säkerhetsmässiga hot. Ett automatiserat och heltäckande tillvägagångssätt för att hantera olika risker kopplar samman olika verksamhetsområden och erbjuder kontroller och processer för olika grupper. Denna integrerade riskhantering (IRM) leder till färre regelöverträdelser, färre IT-incidenter och en mer förutsägbar modell för att minska risken för framtida händelser. 

Med så många olika delar kan risk- och efterlevnadshanteringsprocesser vara en utmaning att implementera. NAVEX One är ett informationssystem för styrning, risk och efterlevnad (GRCIS) som är utformat för att hjälpa din organisation att ligga steget före förändringar och konsekvent hantera hela risk- och efterlevnadsprogrammet.

Automatisera dina risk- och efterlevnadsprocesser med NAVEX One

NAVEX Ones integrerade riskhanteringslösning hjälper dig att granska, förstå och hantera risken för din organisation från dina processer. Vår lösning erbjuder kontroller och styrning så att du kan uppfylla alla lagar och regler. NAVEX One hjälper också till att hantera interna policyer och cybersäkerhetshot, du kan skapa rutiner för affärsverksamheten och kontinuiteten samtidigt som du får en översikt över ESG-programmet.  

Så här kan NAVEX One hjälpa dig att ta kontroll över dina risk- och efterlevnadsprocesser.

Förstå din organisations unika IT-riskprofil

Bygg ett automatiserat och hållbart ledningssystem för informationssäkerhet som möjliggör kontinuerlig identifiering av nya och framväxande IT- och cybersäkerhetsrisker.

Control harmonization with various frameworks

Förstå och dämpa de risker som skapas genom den dagliga verksamheten och försäkra dig om att din verksamhet uppfyller regelverk och branschstandarder samt dina policyer och rutiner.

Bedöm effekterna av potentiella dataintrång

Skapa ett skalbart integritetsprogram  för att identifiera och hantera krav på efterlevnad av integritetspolicyn.

Övervaka efterlevnad av bestämmelser och standarder

Hantera ändringar i regelverk genom att förstå vilka regelverk, policyer och skyldigheter som gäller för dig globalt.

Öka tillsyn och hantering av ESG-standarder

Tilldela, samla in och rapportera om de viktigaste resultaten baserat på ledande ESG-standarder så att du kan utvärdera mot de senaste riktlinjerna.

Läs mer om hur NAVEX One kan hjälpa dig att förbättra dina risk- och efterlevnadsprocesser.