Skip to content.

Programvara för riskövervakning och screening av tredje part

Med RiskRate®

Begär en demo

Skydda din organisations anseende från tredjepartsrisker

Att genomföra due diligence av tredje part är en viktig komponent för att hantera risker och se till att din organisation är skyddad från bedrägerier. RiskRate, NAVEX tredjeparts screening- och övervakningsprogramvara, gör det möjligt för dig att anta ett riskbaserat tillvägagångssätt för iaktta due diligence mot tredje part, som bygger på vägledande principer för globala tillsynsorgan och tillsynsmyndigheter.

Ladda ner databladet (på engelska)

Programvara för tredjepartskontroll säkerställer organisationens efterlevnad – och företagets anseende.

RiskRate är i linje med programrekommendationer i FCPA-guiden och andra tillsyns- och verkställighetsinstruktioner, vilket hjälper dig att identifiera, klassificera och ta itu med risker.   

RiskRate är en del avNAVEX One-plattformen som möjliggör att due diligence för tredje part visas på samma plats somincidenthantering, etik- och efterlevnadsutbildning,policyhanteringoch anmälning av intressekonflikter. Detta ger anställda och programansvariga en plats att gå till för att hantera sina specifika efterlevnadsuppgifter.

 
  • Ökad transparens och effektivitet förstärker Hy Cites förväntningar

    “Vår policy är att göra affärer med människor som är etiska och som vill göra affärer på rätt sätt. Eftersom det är så enkelt att dela information med andra i företaget har RiskRate hjälpt oss i ett antal fall.”

    Jessica Marquez, General Counsel and Chief Compliance Officer, Hy Cite

    Läs fallstudien (på engelska)

Tredje parts screening- och övervakningsprogramvara för ett riskbaserat tillvägagångssätt för due diligence

Anpassa resurser för att identifiera alla risker

Hantera risker med regelefterlevnad och rykte genom klassificering och automatiserad screening. Instrumentpaneler gör det möjligt att samla era data på en enda plats för att göra dem mer tillgängliga och synliga. Kan även konfigureras för lokala lagar och interna krav.

Förstå och minska effektivt tredjepartsrisker

Tillämpa automatisk och kontinuerlig övervakning av över 50 riskkategorier mot världens största riskinformationsdatabas innehållande sanktioner och bevakningslistor, register över politiskt exponerade personer (PEP), negativa medieprofiler och listor över statliga enheter.

Tillämpa automatisering och transparens på due diligence

Ser till att ni kan automatisera, centralisera och tillämpa enhetliga riskkriterier och processer för alla tredjeparter. Definierar och betygsätter en organisations profilrisk och motsvarande riskfaktorer från tredje part för att fortsätta riskreducerande insatser. Avsöker ett obegränsat antal tredje parter.

Tredje parts övervakningsprogramvara hjälper dig att enkelt undersöka och mildra risker

RiskRate ger dig möjlighet att få en djupare förståelse för era tredjeparter och de risker som finns. Detta ger dig den nödvändiga information du behöver för att fatta välgrundade beslut. Vår plattform är enkel att hantera från en enda plats och erbjuder ett effektivt tillvägagångssätt som snabbt letar igenom tredje parter och avslöjar risker.

Förstå tredjeparters ägarstruktur genom granskning och övervakning

   Det är viktigt att du vet vem ni gör affärer med för att bättre förstå risknivån som varje tredje part representerar som helhet. Det innebär inte bara att känna till namnet på företaget eller medarbetarna, utan även de personer som äger, kontrollerar och tjänar på verksamheten.

Vår programvara för tredjepartsgranskning innehåller Dun & Bradstreet som erbjuder Ultimate Beneficial Ownership (UBO) som ger dig möjlighet att verkligen förstå tredje parts ägarskap.  

Dyk djupare ned i tredjepartsrisker

När tredje part har en hög risk är det nödvändigt att genomföra förbättrad due diligence för att förstå riskerna de medför för din organisation. NAVEX samarbetar med Pacific Strategies and Assessments (PSA) för att genomföra ytterligare due diligence. Vi förser sedan din organisation med rapportering och insikter som behövs för att förstå och hantera dessa risker.

Kom igång med RiskRate-programvaran med granskning och övervakning av tredje part redan idag!

Se till att ditt företag klarar efterlevnad – och behåller sitt goda anseende.