Skip to content.
A man and a woman shaking hands in an office

Skydda din organisation med programvara som granskar tredjepartsrisker

Din framgång är beroende av affärsrelationer som är lika solida som dina principer. Nu kan du med NAVEX One enkelt se om tredje part delar din vision och på så sätt skydda dina mest värdefulla partnerskap.

Nu kör vi igång

Detaljerad

Läs mer om granskning och övervakning av tredje part

Dynamisk

Dynamiska, riskbaserade arbetsflöden

Automatiserad

Automatiserad riskbedömning och flaggning

Man working in call centre

Hitta risker hos tredje part innan riskerna når dig

Kan en lovande ny affärspartner i hemlighet orsaka stora risker med efterlevnad? Om du är trött på att söka igenom oändliga datamängder för att hitta varningsflaggor har vi lösningen.

Med NAVEX One screening- och övervakningsprogramvara RiskRate kan du:

  • Automatisera onboarding med utvärderingsdistribution, dokumentationsintag och godkännande
  • Skapa individuella profiler med riskbedömningsregler som är anpassade efter dina behov
  • Upptäck risker bland mer än 50 kategorier, inklusive ESG-, regelverks- och ägarrisker
  • Få ytterligare insikt i risker med förbättrad due diligence för att fatta välgrundade beslut
  • Få varningar i realtid om nya riskuppdateringar

Täpp till alla hål och etablera starkare och mer tillförlitliga relationer med tredje part

Boka en demo

Täpp till luckorna i din gransknings- och övervakningsprocesser

Riskhantering av tredje part kan innebära stora mängder data och risker som kan påverka din framgång. Se till att din granskning och övervakning av tredjepartsrisker bygger på en stabil grund med NAVEX One.