Skip to content.

Visselblåsarlösningar för organisationer i alla storlekar

NAVEX tjänster för visselblåsare ger anställda, kunder och leverantörer en säker plats där man kan lyfta oro på arbetsplatsen. Oavsett om det gäller enkla eller komplexa organisationsstrukturer erbjuder våra hotlinetjänster och rapporteringssystem de etik- och efterlevnadsdata som krävs för ett omfattande program för styrning, risk och efterlevnad. Att göra en säker och betrodd visselblåsatjänst tillgänglig för medarbetarna och andra berörda parter är ett avgörande steg för att skapa en hälsosam etisk kommunikation din organisation.

Ladda ner databladet

10 000 organisationer förlitar sig på vår visseblåsartjänst för att på ett säkert sätt rapportera felaktigt beteende

Utnyttja en mängd olika rapporteringskanaler

Ge dina anställda valet att rapportera på den metod och det språk de föredrar. Öka prestandan genom att tillhandahålla en rad konfidentiella rapporteringskanaler, inklusive telefon, webb, mobil, personliga möten och anpassade alternativ för rapporteringsformulär. Rapporteringskanaler kan marknadsföras och nås via People Hub, vår portal för anställdas efterlevnad.

Erfarna och högkvalificerade samtalshanterare

Som den största leverantören av risk- och efterlevnadslösningar i världen är våra toppmoderna kontaktcenter bemannade av professionella kommunikationsspecialister som är tillgängliga dygnet runt, året runt för att ta emot visselblåsarrapporter. NAVEX stöder organisationer över hela världen med flerspråkiga operatörer och tolksupport vid behov. Varje operatör är utbildad för att leverera den högsta standarden för efterlevnad, integritet och säkerhetspraxis.

Säket, kompatibelt och fokuserat på datasekretess

Våra säkra rapporteringstjänster förenklar efterlevnaden av lokala bestämmelser och globala sekretesslagar. Vår programvara för incidentspårning övervakar var incidenter inträffar och kan konfigureras för GDPR, SOX, EU: s visselblåsardirektiv, CCPA och PIPEDA-krav.

Ärendehantering för ökad automatisering och enhetlighet

Fullt konfigurerbar roll- och regelbaserad dirigering och automatiserade arbetsflöden effektiviserar processerna från rapportinsamling till utredning och ärendeavslutning. Automatiserade processer och ärendemeddelanden säkerställer att ingen medarbetares rapport förblir obesvarad.

Optimerad för globala företag

Lokaliserings-, översättnings- och tolkningstjänster finns tillgängliga för över 150 språk. Det gör det möjligt för dina medarbetare över hela världen att rapportera på sitt föredragna språk. Varje lösning är konfigurerad för att uppfylla lokala lagar och överensstämma med interna kulturella mandat.

Stärk ert efterlevnadsprogram med ett omfattande GRCIS

Våra visselblåsartjänster integreras direkt med NAVEX One Governance, Risk and Compliance-plattformen. Hantera riskkomplexiteten genom att förena era efterlevnadsaktiviteter på en enda centraliserad plattform, inklusive visselblåsning, policyhantering, upplysningar, utbildning och riskhantering från tredje part.

contact center employee

Stärk er visselblåsartjänst med NAVEX kontaktcenter i världsklass, tillgängliga dygnet runt, året runt

När medarbetarna ringer visselblåsartjänsten hälsas de välkomna och leds genom hela processen av professionella operatörer som utbildats för att säkerställa en fullständig, korrekt och konfidentiell rapporteringsupplevelse. Med flerspråkig support, enkel uppringning och mobilt stöd för internationella uppringare och flera säkra kontaktcenterplatser runt om i världen finns det ingen annan leverantör som är bättre utrustad än NAVEX för att stödja visselblåsartjänster med globala telefonilösningar.

Våra säkra hotlines, tillsammans med webb-, mobil- och personliga rapporteringskanaler, leder in i ett centraliserat ärendehanteringssystem för att säkerställa en enhetlig rapporteringsprocess, möjliggöra insikter och trendanalys och stödja snabb och effektiv granskning och utredning.

  • Center i USA, EU, Central- och Sydamerika ger dig flexibiliteten att välja var era samtal besvaras och var data lagras. 
  • Kommunikationsspecialister utbildas av efterlevnadspersonal för att kunna utföra empatisk insamling av uppgifter med hjälp av intuitiva intervjutekniker. 
  • Olika hotlines leder in i ett enda ärendehanteringssystem, tillsammans med rapportering via mobil, webb och personliga möten. 
  • Två flerspråkiga kontaktcenter och ett nätverk av 25 000 tolkar möjliggör rapportering på över 150 språk. 
  • Rapporter i realtid säkerställer snabb tillgång till viktig information, vanligtvis på mindre än en minut från inlämning. 
  • Säker datahosting konfigurerad enligt regionala krav på datasekretess. 
  • Anpassningsbar och skalbar för att passa alla organisationer. 
  • Anonyma och namngivna rapporteringsalternativ, med stöd för åtkomst till rapportnyckel/lösenord och anonym e-post för kontakt med rapportör. 

Förbättra ert visselblåsarprogram. Kom igång med vår visselblåsarprogramvara idag!