Skip to content.
Man writing on whiteboard in an office

Skapa en stabil grund för din organisation

Policy- och innehållshantering är viktiga delar i efterlevnad och nödvändiga för att lösa era regel-, affärs- och personbaserade risker. PolicyTech är NAVEX policy- och procedurprogramvara som automatiskt hanterar era viktigaste dokument under alla stadier av policyns livscykel.

PolicyTech har en beprövat backend och ett arbetsflöde som är betrott av de största organisationerna i de mest reglerade branscherna som hälso- och sjukvård, universitet och banker.

 

Med NAVEX E&C-lösning kan PolicyTech integreras med EthicsPoint  för enkel rapportering av dina anställda — det triggar i sin tur meddelanden till rätt användare.

Proaktiv programvara som hanterar livscykeln för era policyer och processer

Hantera policy- och innehållslivscykeln proaktivt

Skapa och automatisera enkelt din process för att granska, godkänna, revidera och förnya policyer och standardrutiner. Integreras helt med Microsoft 365 för dokumentskapande och redigering inom programmet.

Främja ansvar och sätt organisatoriska värderingar

Centraliserar en plats för att säkerställa att alla i organisationen har tillgång till de senaste policyerna och processerna. Skalas globalt med innehåll lokaliserat för specifika grupper, regioner och språk. Stödjer medarbetarna på distans och när de är på språng med hjälp av mobila alternativ.

Skydda organisationen med ansvarsutkrävande

Skapa en granskningsbar databas med poster komplett med automatiserad policyjustering och godkännande från intressenter. Se vem som har tittat på ett visst dokument. Skapa roliga quiz för att säkerställa att policyerna har förståtts av alla.

“PolicyTech har varit fenomenalt. Vi skrev, godkände och publicerade 300 policyer och procedurer på fyra månader och det innebar att vi kunde fokusera på kvaliteten snarare än att bara hantera dem. Dessutom har all feedback från tillsynsmyndigheter varit mycket positiv.”

Daniel Paula, Vice President of Risk Management / Ocwen Financial Corporation