Skip to content.

Förenklad efterlevnad

People Hub förenklar medarbetarnas efterlevnad och stärker din kultur med en mer individualiserad och engagerande upplevelse.

Begär en demo
 

Vad kan NAVEX People Hub göra för mig?

Förenkla efterlevnad för ditt team

Ta efterlevnadshanteringen till en ny nivå med NAVEX People Hub. 

Vår medarbetarportal för efterlevnad är skräddarsydd för ditt företag, den är användarvänlig och lättåtkomlig – så att efterlevnadsresan blir smidig och enkel för alla i ditt team. 

Upplev fördelarna med NAVEX People Hub: 

 • Förenklad uppgiftshantering – en enda kontaktpunkt för alla uppgifter om efterlevnad: från utbildning till godkännande av policyer 
 • Snabb incidentrapportering – anställda kan ta upp problem, ställa frågor och följa utvecklingen med ett enda klick 
 • Omedelbar support – snabba AI-genererade svar på efterlevnadsfrågor med NAVEX Compliance Assistant 
 • Stöd för flera språk – medarbetarna kan välja vilket språk de vill använda för att svara på rapporter och enkäter
NAVEX People Hub on mobile

Skapa och automatisera arbetsflöden och hålla koll på hur efterlevnadsarbetet går

Hantera all risk- och efterlevnadsinformation centralt i NAVEX One GRCIS-plattformen. Distribuera all kommunikation, utbildning, uppgifter och annan efterlevnadsinformation till anställda i ett lättanvänt gränssnitt: Programvaran People Hub för hantering av anställdas efterlevnad.

 • Skapa snabbt, uppdatera och återanvänd arbetsflöden för efterlevnad  
 • Automatisera procedurer efter befattning, avdelning, plats och mer  
 • Aktivera onboarding och viktiga pågående uppgifter med milstolpar  
 • Mät medarbetarnas och företagets framsteg med viktiga efterlevnadsuppgifter
NAVEX People Hub in action

Anpassar upplevelsen för att stärka företagskulturen

Vi erbjuder programvara för hantering av regelefterlevnad för anställda, och att skapa en efterlevnadskultur är ett modernt företags ansvar. Gör People Hub unik med anpassade meddelanden, varumärken och mer.

 • Ger enkel åtkomst via en enkel profilerad URL 
 • Lägg till företagets logotyp och färger  
 • Stärk kulturen med ett budskap från vd   
 • Få ut budskapet globalt – tillgängligt på 15 språk
NAVEX People Hub in action

Kom igång med People Hub – programvara för hantering av arbetsuppgifter för efterlevnad av anställda idag!

Behåll centraliserad hantering samtidigt som du ger dina medarbetare möjlighet att ta kontroll över sin efterlevnadsresa.