Skip to content.

Onlineutbildning i etik och efterlevnad

Ge dina medarbetare kulturellt relevant utbildning som inte är tråkig.

Få en demo
NAVEXEngage screen on laptop

Informera, utbilda och stärk dina medarbetare

Effektiva utbildningsprogram för etik och efterlevnad bör uppfylla alla utbildningskrav och förbättra din organisations kultur. NAVEXEngage är NAVEX online-lösning för etik- och efterlevnadsutbildning erbjuder juridiskt granskat och aktuellt innehåll som hjälper er med efterlevnad och användning.

Leverera tillämpligt kursinnehåll lagligt granskat av Baker McKenzie och godkänt av ACC.

 

Etik- och efterlevnadsutbildning som främjar företagskulturen och minskar organisatoriska risker

Skapa värde med effektivt utbildningsinnehåll

Levererar tillförlitligt, juridiskt granskat kursinnehåll som behandlar efterlevnad, uppförande, arbetsrätt och informationssäkerhetsrisker.

Håll företaget uppdaterat och uppfyll kraven

Utformat för att klara alla gransknings- och utbildningskrav.

Erbjud utbildning som anpassas efter inlärningssätt

Utbildning kan genomföras var som helst, när som helst på både stationära och mobila enheter.

Använd personligt anpassade alternativ

Nu kan du lyfta fram ditt företags viktiga processer, värderingar och varumärke med personlig anpassning.

Genomför utbildningar i People Hub

Nu får dina medarbetare enklare åtkomst till efterlevnadsrelaterade arbetsuppgifter i en personligt anpassad kontrollpanel.

Skapat med tillgänglighet i fokus

Adaptive Learning-kurser bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv 508/WCAG2.1AA/ .

two men in office collaborating on desktop computer

Ge en skräddarsydd inlärningsupplevelse med adaptiva inlärningskurser

NAVEX Adaptive Learning-kurser anpassar innehållet till den enskilda eleven baserat på deras prestation under hela utbildningen. Detta belönar elever som uppvisar färdigheter genom att snabbt föra dem vidare i utbildningen, något som sparar tid och ökar motivationen. 

Build a training program that better aligns with the DOJ guidance and helps you reach your organizational goals

 • Bygg ett utbildningsprogram som bättre överensstämmer med myndigheternas vägledning (DOJ och hjälper er att nå era organisatoriska mål 
 • Utbildning i efterlevnadsfrågor utan att behöva studera på heltid 
 • Minska klagomålen på utbildning i samma ämnen år efter år 
 • Öka medarbetarnas engagemang och kunskaper 
 • Effektiv utbildning av medarbetare med varierande grundkunskaper som når ut till fler elever
 

Osäker på var du ska börja? 

Använd vårt verktyg Getting Started för att bygga ert utbildningsprogram för etik och efterlevnad online. 

Ladda ner verktyget

 • NAVEX har utvecklat en produkt som riktar in sig på den föränderliga kulturen i många miljöer. Den speglar verkligen de miljöer vi arbetar i idag och planerar att arbeta i imorgon.

  Angel Del Valle,  Director of Talent Development

  LÄS FALLSTUDIE

  NCCI