Skip to content.

Etisk hotline och programvara för incidenthantering

Skapa en starkare och mer etisk arbetsplatskultur med EthicsPoint® 

En del av NAVEX One Platform

Få en demo
 • Förenklad efterlevnadshantering för medarbetare

  Vi presenterar People Hub, en ny portal som är tillgänglig i NAVEX One och som kombinerar dina medarbetares efterlevnadsuppgifter på en central plats.

  Läs mer om People Hub

  NAVEX People Hub screenshot on laptop

Stärk förtroendet för er företagskultur

Ett effektivt incidenthanteringsprogram gör mer än att minska risker för medarbetarna och regelefterlevnad. Genom att ta itu med medarbetarnas oro och potentiella problem skapas en kultur av förtroende och respekt. EthicsPoint är NAVEX hotline- och incidenthanteringsprogramvara som hjälper ditt företag att stärka det etiska arbetet.

 Ladda ner databladet

EthicsPoint är världsledande inom visselblåsartjänster och incidenthantering – mer än 9 000 kunder över hela världen förlitar sig på de här tjänsterna.

Samla in frågor via vår världsledande visselblåsarhotline, genom formulär för webb och mobil, samtal ansikte mot ansikte eller enkäter från vårt PolicyTech-hanteringssystem. Med NAVEX E&C-lösning kan incidenthantering, efterlevnadsutbildning,policyer och procedurer, tredjeparts due diligence och upplysningar om intressekonflikter paketeras tillsammans som samordnade kampanjer.

 

”EthicsPoint är ett fantastiskt verktyg för våra medarbetare. De får möjlighet att lyfta känsliga problem om de inte skulle känna sig bekväma med att göra det personligen eller direkt till någon i företaget. Jag tror att många av våra medarbetare uppskattar att de kan vara anonyma när de rapporterar incidenter.” 

Curtis Samuels, Chief Ethics Officer/Alliance Data

Mångsidig programvara som centraliserar processen för inhämtning, utredning och rapportering av incidenter

Skalbar för att växa i takt med ditt företag

Gör att du kan undersöka etik- och efterlevnadsrapporter från hela organisationen – från alla rapporteringskanaler i en centraliserad databas. Börja med Foundation och flytta till Enterprise eller Enterprise Lite för mer kraftfull rapportering och integration. 

Pålitliga lösningar där det behövs

Tillhandahåller en enhetlig process från inhämtning och utredning till rapportering och analys med den revisionskapacitet som utredarna kräver. Systemtillgänglighet säkerställs genom heltäckande nätverksredundans och skalbarhet. NAVEX professionella kommunikationsspecialister finns tillgängliga dygnet runt, hela året. 

Identifierar era potentiella riskområden

Premium Analytics-gränssnittet hjälper till med den dagliga rapporteringen samt fördjupad rapportering och trendanalys. Roll- och regelbaserad omdirigering och automatiserade arbetsflöden effektiviserar processer från inhämtning och utredning till avslutning av ärendet. 

Eliminera hinder och samla in fler rapporter med mobil datainhämtning

 
Visselblåsning kan se ut på olika sätt och ett effektivt incidenthanteringsprogram hämtar in rapporter från en mängd olika källor. EthicsPoint stöder de föränderliga behoven i moderna företag genom att göra det möjligt att rapportera när som helst och var som helst via ett flexibelt mobilt alternativ i kombination med mer traditionella rapporteringskanaler.  

Lätt att konfigurera: Programadministratörer kan anpassa utseendet och känslan på den mobila inhämtningssidan så att den känns välkomnande och informativ för användarna. Lägg till företagslogotyper, varumärkesfärger och skräddarsydd text för att ge liv åt din webbplats. 

Stor anpassningsbarhet: Mobila inhämtningssidor använder en progressiv webbapp som kombinerar de bästa funktionerna från mobilapp och webbplats. Inhämtningssidan kan användas utan nerladdningar, med alla större webbläsare och på en mängd olika enheter. 

Globalt tillgänglig: Ge medarbetarna möjlighet att skicka in rapporter var som helst, när som helst. I regioner där telefon- eller datoråtkomst kan vara begränsad säkerställer mobil rapportering enkel åtkomst för medarbetarna var de än befinner sig. 

Anytime, anywhere reporting through a flexible mobile intake option.

NAVEX visselblåsar- och incidenthanteringslösningar stöds av kommunikationspersonal som är tillgänglig dygnet runt, året runt.

Att ge medarbetarna möjlighet att välja hur de ska rapportera och säkerställa en konfidentiell, professionell och förutsägbar rapporteringsupplevelse är viktiga drivkrafter för att lyckas med att skapa en öppen kultur och efterlevnad. Stöd ditt GRC-program med en hotline som bemannas av efterlevnadspersonal i världsklass och arbetar på säkra kontaktcenter runt om i världen. 

 • Kontaktcenter i USA, EU, Central- och Sydamerika ger dig flexibiliteten att välja var dina samtal besvaras och var data lagras. 
 • Kommunikationsspecialister utbildas av efterlevnadspersonal för att hämta in känsliga uppgifter med empati och intuitiva intervjutekniker. 
 • Olika hotlines matas in i ett enda ärendehanteringssystem, tillsammans med rapportering via mobil, webb och personliga möten. 
 • Två flerspråkiga kontaktcenter och ett nätverk av 25 000 tolkar (på begäran) möjliggör rapportering på över 150 språk. 
 • Rapporter i realtid säkerställer snabb tillgång till viktig information, vanligtvis på mindre än en minut från inlämning. 
 • Säker datahosting konfigurerad enligt regionala krav på datasekretess. 
 • Anpassningsbar och skalbar för att passa alla organisationer. 
 • Anonyma och namngivna rapporteringsalternativ, med stöd för åtkomst till rapportnyckel/lösenord och anonym e-post för kontakt med rapportör.
contact center employee

Osäker på var du ska börja? 

Använd vår verktygslåda Getting Started för att komma igång med ditt Incident Management-program.

Ladda ner verktygslådan

Kom igång med vår visseblåsartjänst och incidenthanteringsprogramvara idag!