Skip to content.
midaged white woman with long silver hair standing in a dark teal doorway

Bryt tystnaden och stärk integriteten

Ett etiskt företag är ett företag där alla kan göra sin röst hörd. Med NAVEX One EthicsPoint programvara för visselblåsning och incidenthantering visar du att du lyssnar på vad medarbetarna har att säga.

Nu kör vi igång

Håll dig följsam

Uppfylla globala bestämmelser för visselblåsning

Effektivisera processer

Effektivisera rapportering, incidenthantering och riskidentifiering

Bygg förtroende

Skapa öppen kommunikation och bygga upp förtroende

young Black woman in black top, looking at the camera with strength and confidence

Tystnad är inget alternativ – det ska vara enkelt att berätta

Bestämmelser för visselblåsning världen över innebär att företagen ska tillhandahålla rapporteringskanaler. Det handlar dock om så mycket mer än att bara ta emot rapporter. Varje rapport ger en inblick i kulturen på arbetsplatsen, och dina medarbetare är en värdefull källa till information om olika risker. För att det ska fungera måste de våga berätta.

Med programvaran NAVEX One EthicsPoint för visselblåsning och incidenthantering sker följande:

  • Dina medarbetare kan enkelt rapportera incidenter, risker och problem med efterlevnad
  • De risker som rapporteras markeras automatiskt för att kunna hanteras proaktivt
  • Alla uppgifter anonymiseras. De är säkra och tillgängliga för att företaget ska kunna uppfylla programmålen för efterlevnad
Boka en demo

Visselblåsning och incidenthantering i siffror

Genom att driftsätta ett internt program för visselblåsning investerar du i företagets framtida framgång och säkerhet. Här är några av de mätbara fördelar och resultat som våra kunder uppskattar med NAVEX One EthicsPoint.

Röster som stärker värderingarna genom att sätta medarbetarna i centrum med visselblåsning och incidenthantering

Använd information för att hantera omställningen för efterlevnad

Förändra ditt program för efterlevnad med dataanalyser för att se till att programmet överensstämmer med dina värderingar och viktiga regler i takt med att företaget växer.

  • Arbeta enligt strikta globala lagkrav med processer som är förberedda för översyn
  • Beräkna kommande risker med verktyg av hög kvalitet som analyserar trender
  • Anpassa utredningsprocesserna, inklusive meddelanden och påminnelser för de som rapporterar och cheferna
  • Integrera dina system för hantering av policy och processer för att skapa en fullständig överblick i visselblåsningsprogrammet

Vill du lyfta fram etiken i ditt program för efterlevnad?

Hantera inte bara incidenter – förändra kulturen på företaget till det bättre. Välj NAVEX One EthicsPoint, en komplett lösning för visselblåsning och incidenthantering som har skapats för att bygga upp en öppen kultur.