Skip to content.

Din AI-drivna guide som underlättar medarbetarnas efterlevnad

NAVEX Compliance Assistant ger medarbetarna svar på alla frågor om regelefterlevnad – när som helst.

Kontakta oss för mer information

Policyer och procedurer skapar ramarna kring din företagskultur och medarbetarnas regelefterlevnad.

Men det är bara toppen av isberget.  

För att vara effektiv måste dina policyer vara både tillgängliga och begripliga för medarbetarna. Även de mest noggrant utarbetade riktlinjerna för hur medarbetarna ska klara efterlevnad har begränsad påverkan om dina medarbetare varken kan hitta eller förstå dem.

man in har looking out the window

Vi presenterar NAVEX Compliance Assistant – en del av vårt NAVEX One GRC Information System

NAVEX Compliance Assistant är en AI-driven rådgivare som hjälper dina medarbetare om frågor som rör efterlevnad. Här kan medarbetarna enkelt och säkert ställa frågor om efterlevnad och få svar direkt. 

NAVEX Compliance Assistant ingår i vår NAVEX One People Hub-portal och är mer än ett chattverktyg som svarar på frågor. Precis som en intern efterlevnadsexpert kan rådgivaren svara på komplexa frågor om regelefterlevnad och ge information som hämtas direkt från dina policyer och resurser.

NAVEX Compliance Assistant for employee compliance - screenshot on desktop

Enkla och praktiska svar på dina frågor om efterlevnad – när som helst, var som helst

Vår rådgivare finns tillgänglig från vilken enhet som helst och sparar tid åt dina medarbetare: nu slipper de krångliga sökningar på intranätet, tidsödande möten eller läsa igenom långa e-posttrådar.  

Dessutom vet du att den information som medarbetarna får av rådgivaren är behörighetsbaserad och hämtas direkt från företagets policyer och dokument. Det säkerställer att all information är konsekvent och uppdaterad.

NAVEX Compliance Assistant for employee compliance - screenshot on mobile
 • Nästa del i styrning, risk och efterlevnad: AI!

  AI revolutionerar efterlevnad genom att den hjälper dig att förenkla och automatisera processer inom din organisation. Nu kan du utforska hur den här innovationen kan påskynda och förstärka efterlevnaden för dina medarbetare – och göra det lättare för alla i hela företaget. Titta på den här videon så får du veta hur!

   

Så här förvandlar NAVEX Compliance Assistant upplevelsen av medarbetarnas efterlevnad:

Medarbetarna ställer en fråga, NAVEX Compliance Assistant svarar direkt.

Tänk dig att dina medarbetare kan ta del av komplexa policydokument och hitta den information de behöver så fort de ställer en fråga. NAVEX Compliance Assistant gör det möjligt att göra precis det och den lilla rådgivaren ger lättsmälta och tydliga svar. 

 • Enkelt och informativt – NAVEX Compliance Assistant gör det lika enkelt att förstå policyer som att sms:a.  
 • Effektiviserat arbetsflöde – medarbetare kan ställa frågor om efterlevnad på samma plats där de hanterar sina efterlevnadsuppgifter.  
 • Personliga upplevelser – konversationer kan hållas på 70 språk, på webben eller mobilen, allt med ett smidigt användargränssnitt.
woman thinking at computer - casual

Snabbhet och noggrannhet som drivs av avancerad AI

Se till att det inte finns några missförstånd i teamet med hjälp av dina egna policydokument.  

 • Konversationsspråk – minimera förvirring eller otydlighet med en AI-baserad språkmodell som hämtar information direkt från din efterlevnadspolicy. 
 • Kontextmedveten – konversationstrådar upprätthålls, begränsar upprepning och förtydligande om det behövs för mer naturlig kommunikation. 
 • Enhetlig metod – NAVEX Compliance Assistant fungerar smidigt med vår policy- och procedurlösningoch skapar en smidig efterlevnadsresa för alla i hela företaget.
man working on train, checking email on phone

Kompromisslös säkerhet med en användarvänlig känsla

Din säkerhet är vår högsta prioritet. Vår säkra molninfrastruktur skyddar din information med en säkerhetsmetod i flera lager – samtidigt som du får en smidig och användarvänlig upplevelse.  

 • Pålitligt skydd – dina valda efterlevnadsdokument och viktig information förvaras tryggt i vår säkra molnmiljö. 
 • NAVEX Compliance Assistant är byggd för att anpassa sig efter dig, oavsett teamets storlek och den har mångsidiga funktioner: bland annat versionskontroll, dokumentklassificering och stöd för flera språk.  
 • Full ansvarsskyldighet – en omfattande verifieringskedja och felhanteringsfunktioner ger fullständig insyn i hur allt fungerar.
colleagues collaborating in office, in front of a world map

Förvandla policyer till efterlevnadsrådgivning för dina medarbetare – prata med din säljare idag och lär dig hur!