Skip to content.
white man with mustache in orange sweater working at laptop with coffee and planner

En plattform för hantering av risk och efterlevnad för fullständig tillit till GRC

NAVEX One-plattformen ger en heltäckande överblick över medarbetare, tredje part och processer för en komplett lösning för hantering av risk och efterlevnad.

Nu kör vi igång

En plattform

Hantera alla prioriterade ärenden inom styrning, risk och efterlevnad på en plattform

Enhetliga data

Samordna och använd alla datakällor för att fatta välgrundade beslut

Centraliserad riskhantering

Identifiera och hantera alla interna och externa verksamhetsrisker centralt

white woman talking with colleagues - green background

Varför använda ett integrerat GRC-program?

Att hantera risk och efterlevnad idag är komplext och det kan leda till att data sprids ut. Istället för olika lösningar som skapar luckor binder det integrerade programmet samman delarna och olika områden av GRC för bättre överblick. 

Med integrerad GRC-programvara som NAVEX One kan du göra följande:

 • Hantera arbetsflöden och drift inom olika GRC-områden
 • Sammanställa olika datakällor för att skapa en enhetlig riskvy
 • Anpassa dig snabbt till nya regler och standarder
 • Säkerställa enhetligt skydd för alla system
 • Förbättra samordning av kommunikationen, uppgifterna och resultaten mellan avdelningarna
Upptäck NAVEX One

Så här fungerar NAVEX One

Se helhetsbilden i ditt risk- och efterlevnadsprogram

Få en fullständig översikt över ditt unika risk- och efterlevnadssystem på ett och samma ställe.

 • Bygg upp kunskap om GRC-strategin och verktygen
 • Förkortar inlärningskurvor och utbildningstid
 • Förbättrar arbetseffektiviteten och samordningen
Asian woman walking with phone in front of greenery
close-up of bearded white man in front of greenery

Varför använda NAVEX One-plattformen för efterlevnad?

WVem vill inte att omfattande arbete ska vara enklare att hantera? Med NAVEX One får du följande:

 • Sparade timmar - Lägg mer tid på strategiarbete och mindre tid på manuella uppgifter och felsökning
 • Bekvämlighet - Få allt du behöver för att hantera efterlevnad, utan krånglet med flera verktyg
 • Bättre funktioner - Du vet att varje kontaktpunkt med dina medarbetare speglar dina värderingar
 • Risksynlighet - Ingen mer osäkerhet tack vare omedelbar information om riskstatus och aktivitet
 • Praktisk information - fatta bättre affärsbeslut genom att analysera unika data

Förändra din GRC-strategi med NAVEX One

Hantera svårigheterna med efterlevnad kring människor, tredje parter och processer på ett enkelt sätt. Det är dags för en GRC-plattform som omfattar alla områden.