Skip to content.
Woman outside smiling wrapped in yellow blanket

Tydlig och överskådlig rapportering av intressekonflikter

Intressekonflikter är vanligare än du tror. Gör det enkelt att hantera och följa upp potentiella intressekonflikter, gåvor, resor, representation etc. över tid med NAVEX One Disclosure Management.

Nu kör vi igång

Automatiserad

Papperslöst, automatiskt system

Realtid

Spårning och avstämning i realtid

Anpassningsbar

Kan anpassas efter ditt företags struktur

Black woman with glasses

Enkel och smidig hantering av COI-upplysningar

Att hantera upplysningar ska inte kännas som ett detektivarbete. Få en tydlig bild av hela processen, från första upplysning till slutlig lösning.

Med NAVEX One Disclosure Management kan du

  • skicka meddelanden till rätt personer med några få klick
  • förenkla hur du tar emot, tilldelar och hanterar ärenden
  • snabbt utreda potentiella intressekonflikter med direktmeddelanden och bifogad dokumentation
  • hantera potentiella intressekonflikter på ett proaktivt och konsekvent sätt.
Boka en demo

Gör hanteringen av upplysningar helt odramatisk

Din inställning till upplysningar påverkar inte bara efterlevnaden, utan också medarbetarnas förtroende och respekt. Sätt en ny standard för transparens med NAVEX One Disclosure Management.