Skip to content.

Följande villkor gäller vid användning av och tillgång till NAVEX webbsida (“NAVEX Globals webbsida”).

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT EFTERSOM ANVÄNDNING AV NAVEX GLOBALA WEBBPLATS UTGÖR GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR.

 

Användning av material på NAVEX Global webbplats

Information, illustrationer, text, video, ljud eller bilder (kollektivt ”material”) som finns på NAVEX Global webbplats skyddas av upphovsrättslagar. Du får endast komma åt och använda materialet för personliga eller utbildningsändamål. Du får inte ändra eller använda materialet för något annat ändamål utan NAVEX Global Inc. (”NAVEX Global”, tidigare Global Compliance Services, Inc., EthicsPoint, Inc., ELT, Inc. och Policy Technologies International, Inc.) uttryckliga skriftliga samtycke. Förutom vad som anges nedan får du inte reproducera, publicera, överföra eller distribuera material som finns på NAVEX Global webbplats.

Du får endast skriva ut material som finns på NAVEX Global-webbplatsen för personliga eller utbildningsrelaterade ändamål, och du måste inkludera eventuella upphovsrättsmeddelanden som ursprungligen ingick i materialet i alla kopior.

All programvara som kan hämtas eller på annat sätt är tillgänglig från NAVEX Global Web Site är licensierad enligt villkoren i tillämpligt licensavtal.

Materialet på NAVEX Global webbplats har sammanställts av NAVEX Global från en mängd olika källor och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla mediefiler på NAVEX Global-webbplatsen skyddas av upphovsrättslagar. Du får inte under några omständigheter reproducera, spela in, publicera, visa upp offentligt eller distribuera eventuella mediefiler som görs tillgängliga på NAVEX Global-webbplatsen utan NAVEX Globals uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte länka direkt till någon fil som finns på en NAVEX Global-server utan NAVEX Globals uttryckliga skriftliga medgivande, och du bör inte försöka framställa något NAVEX Global-innehåll som ditt eget arbete.

COPPA-uttalande

NAVEX Global ber inte om rapporter eller annan information från barn under 13 år. Denna webbplats är inte avsedd att användas av barn under 13 år.

Webbplatser länkade från NAVEX Global-webbplatsen

NAVEX globala webbplats innehåller länkar, eller du kan skickas via webbplatsen, till andra webbplatser (”tredje parts webbplatser”) eller tredje parts tjänsteleverantörer (”partners”) som driver webbplatser eller andra system i samband med webbplatsen (”partnersystem”), som innehåller artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, Information, applikationer, programvara och/eller annat innehåll eller objekt som tillhör eller kommer från tredje part (”tredjepartsinnehåll”). Vi undersöker, övervakar eller kontrollerar inte tredjepartswebbplatser, partnersystem eller tredjepartsinnehåll för noggrannhet, lämplighet, fullständighet, känslighet, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer. Därmed samtycker du till att NAVEX Global inte ansvarar för tredje parts webbplatser, partnersystem eller tredjepartsinnehåll. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av någon tredje parts webbplats, partnersystem eller något tredjepartsinnehåll innebär inte godkännande eller godkännande av detta av NAVEX Global. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och gå till någon tredje parts webbplats eller partnersystem gör du det på egen risk. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inkluderat rutiner för integritetsskydd och datainsamling, på alla webbplatser som du surfar till från vår webbplats.

Garantifriskrivning

Informationen eller uppgifterna (gemensamt ”information”) som görs tillgängliga på NAVEX Global webbplats tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” utan garantier av något slag. NAVEX Global frånsäger sig uttryckligen alla utfästelser och garantier, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. NAVEX Global har absolut inget ansvar i samband med tjänsterna, inklusive utan begränsning, något ansvar för skador på din hårdvara, data, information, material och verksamhet till följd av informationen eller bristen på information som finns tillgänglig på NAVEX Global webbplats.

  1. Förlust eller skada som helt eller delvis orsakats av dess handlingar, försummelser eller försumlighet, eller för oförutsedda händelser som ligger utanför dess kontroll, vid anskaffning, sammanställning eller leverans av informationen.
  2. Eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i informationen oavsett hur de orsakas, eller förseningar eller avbrott i leveransen av informationen; eller
  3. Varje beslut som fattas eller åtgärd som vidtas eller inte vidtas i enlighet med den information som lämnas nedan.

NAVEX Global lämnar inga garantier, utfästelser eller garantier för innehållet, sekvensen, noggrannheten, aktualiteten eller fullständigheten av informationen eller att informationen kan åberopas av någon anledning. NAVEX Global lämnar inga garantier, utfästelser eller garantier för att informationen kommer att vara oavbruten eller felfri eller att eventuella fel kan rättas till. I detta avsnitt ska ”NAVEX Global” omfatta NAVEX Global, Inc., och dess divisioner, dotterbolag, efterträdare, moderbolag och deras anställda, partners, huvudmän, agenter och representanter, och alla tredjepartsleverantörer eller källor till information eller data.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska NAVEX Global hållas ansvarigt för några förluster eller skador, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, från användning av eller beroende av informationen eller från användning av Internet i allmänhet. I detta avsnitt ska NAVEX Global inkludera NAVEX Global, Inc och dess divisioner, dotterbolag, efterträdare, moderbolag och deras anställda, partners, huvudmän, agenter och representanter, och alla tredjepartsleverantörer eller källor till information eller data.

Meddelande om upphovsrätt och varumärke

Copyright © 2015 NAVEX Global, Inc. NAVEX Global® är ett registrerat varumärke/servicemärke som tillhör NAVEX Global, Inc. NAVEX Global®-logotypen är ett varumärke/servicemärke som tillhör NAVEX Global, Inc. Obehörig användning av NAVEX Global, Inc.:s varumärken/servicemärken är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från NAVEX Global, Inc.

Vänligen vidarebefordra alla förfrågningar om upphovsrättsintrång eller begäran om skriftligt samtycke till:
NAVEX Global, Inc. 
Legal Department 
5500 Meadows Way, Suite 500 
Lake Oswego, OR 97035 
USA