Skip to content.
midaged white woman with long silver hair standing in a dark teal doorway

Edistä avointa keskustelua ja rehellistä ilmapiiriä

Eettisessä yrityksessä jokaisella äänellä on merkitystä. Väärinkäytösten ilmoittamiseen ja tapausten hallintaan tarkoitettu NAVEX One EthicsPoint -ohjelmisto osoittaa, että arvostat työntekijöidesi mielipiteitä.

Aloita

Pysy mukautuvana

Täyttää väärinkäytöksistä ilmoittamista koskevat maailmanlaajuiset määräykset

Virtaviivaista prosesseja

Optimoitu järjestelmä ilmoitusten vastaanottamiseen, tapausten hallintaan ja riskien tunnistamiseen

Rakenna luottamusta

Edistä läpinäkyvää viestintää ja luottamusta

young Black woman in black top, looking at the camera with strength and confidence

Hiljaisuus ei ole vaihtoehto – edistä helppoa viestintää

Väärinkäytöksistä ilmoittamista koskevat maailmanlaajuiset määräykset edellyttävät erityisiä ilmoituskanavia, mutta vastaanotettujen ilmoitusten arvo on sitäkin suurempi. Jokainen ilmoitus kertoo työpaikkakulttuurista, ja työntekijäsi ovat yksi arvokkaimmista riskitietojen lähteistä – se kuitenkin edellyttää, että he tuntevat olonsa turvalliseksi ilmoitusta tehdessä.

NAVEX One EthicsPoint -ohjelmisto väärinkäytöksistä ilmoittamiseen ja tapausten hallintaan: 

  • Työntekijäsi voivat helposti ilmoittaa tapahtumista, kehittyvistä riskeistä ja vaatimustenmukaisuusongelmista
  • Ilmoitetut riskit merkitään automaattisesti ennakoivaa riskienhallintaa varten
  • Kaikki tiedot anonymisoidaan, suojataan ja asetetaan saataville vaatimustenmukaisuusohjelman tavoitteiden tukemiseksi
Pyydä esittelyä

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen ja vaaratilanteiden hallinta numeroina

Ottamalla käyttöön sisäisen väärinkäytösten ilmoitusohjelman investoit organisaatiosi tulevaan menestykseen ja turvallisuuteen. Seuraavassa on muutamia mitattavia etuja ja tuloksia, joista asiakkaamme hyötyvät NAVEX One EthicsPointin avulla.

Viestintä vahvistaa arvojasi, kun käytössä on ihmiskeskeinen ratkaisu väärinkäytöksistä ilmoittamiseen ja tapausten hallintaan

Vaatimustenmukaisuuden edistäminen tietojen pohjalta

Muuta vaatimustenmukaisuusohjelmaasi tietojen pohjalta, jotta ohjelmasi pysyy arvojesi ja keskeisten määräysten mukaisena liiketoimintasi kasvaessa.

  • Auditointivalmiit prosessit tiukkojen maailmanlaajuisten määräysten täyttämiseen
  • Kehittyvien riskien ennakointi trendien määritystyökalujen ja ensiluokkaisen analytiikan avulla
  • Optimoidut tutkintaprosessit, mukaan lukien ilmoitukset ja muistutukset ilmoittajille ja esihenkilöille
  • Käytäntöjen ja menettelytapojen hallintajärjestelmän integrointi mahdollistaa täydellisen näkyvyyden väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmään

Oletko valmis edistämään etiikkaa vaatimustenmukaisuusohjelmassasi?

Muutakin kuin pelkkää tapahtumien hallintaa – parantaa yrityskulttuuriasi. Valitse kattava NAVEX One EthicsPoint -ratkaisu väärinkäytösten ilmoittamiseen ja tapausten hallintaan, auttaa luomaan luottamuksellisen ja edistää avointa puhumisen kulttuuria.