Skip to content.

NAVEX ESG -ratkaisu: Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoriskien mittaus ja hallinta

ESG-ilmoitukset

Tarjoaa etulyöntiaseman useiden ESG-ilmoitusvaatimusten täyttämisessä raportoinnin avainalueilla.

Keskitetyt resurssit

Kokoaa yhteen ympäristö-, sosiaali- ja hallintotiedot, jotta käytettävissä on yksi ESG-tietolähde.

Toimittajien riskit

Mahdollistaa liikekumppaneiden ESG-riskien tunnistamisen toimittaja-arvioinnin ja due diligence -prosessien avulla.

ESG-ohjelman virallistaminen

Ympäristöresurssien ja kasvihuonekaasujen perustietojen automatisointi. Jaettu visio ESG:n edistymisestä yhteistyöhön perustuvalla raportoinnilla.

Kasvihuonepäästöjen laskenta ja raportointi

Kasvihuonekaasulaskelmien automatisointi kansainvälisten protokollien mukaisesti. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja ilmastotietojen valmistelu.

ESG-strategioiden sisällyttäminen organisaation perusperiaatteisiin

 

ESG-päälliköt, vaatimustenmukaisuuspäälliköt sekä riski- ja tietohallintojohtajat tarvitsevat yhtenäisiä ESG- ja GRC-strategioita. NAVEX One -alusta tukee kehitystä NAVEX E&C, NAVEX ESG ja NAVEX IRM -ratkaisuilla.

NAVEX ESG tunnustetaan ja yhteistyössä luotettavien ESG-johtajien kanssa.

Strategiset kumppanimme auttavat luomaan saavutettavissa olevan ESG-strategian