Skip to content.

Liikekumppaneiden riskien seuranta- ja seulontaohjelmisto

RiskRate®

Pyydä esittelyä

Suojaa organisaatiosi mainetta liikekumppaneiden riskeiltä

Liikekumppaneiden due diligence -prosessi on tärkeä osa riskien hallintaa ja auttaa suojaamaan organisaatiota petoksilta. RiskRate, NAVEXin liikekumppaneiden seulonta- ja seurantaohjelmisto, mahdollistaa riskipohjaisen toimintamallin omaksumisen liikekumppaneiden due diligence -prosessiin. RiskRate perustuu maailmanlaajuisten valvontaviranomaisten ja sääntelyviranomaisten ohjaaviin periaatteisiin.

Lataa tietolehtinen (englanniksi)

Liikekumppaneiden seulontaohjelmisto varmistaa organisaationne vaatimustenmukaisuuden – ja ylläpitää hyvää mainettanne.

FCPA-ohjeen ohjelmasuositusten ja muiden sääntely- ja valvontaviranomaisten ohjeiden mukainen RiskRate auttaa tunnistamaan, osittamaan ja saamaan esiin riskejä.   

RiskRate sisältyy NAVEX One -alustaan, jossa liikekumppaneiden due diligence -prosessit ovat tarkasteltavissa samassa sijainnissa tapaustenhallinnan, eettisten periaatteiden ja vaatimustenmukaisuuskoulutuksen, toimintaohjeiden hallinnoinnin sekä eturistiriidoista ilmoittamisen kanssa. Tämän ansiosta työntekijät ja ohjelmapäälliköt voivat hallinnoida määritettyjä vaatimustenmukaisuustehtäviään yhdestä sijainnista.

 
  • Parempi läpinäkyvyys ja tehokkuus vahvistavat Hy Citen odotuksia

    “Periaatteenamme on harjoittaa liiketoimintaa sellaisten eettisten toimijoiden kanssa, jotka haluavat toimia liiketoiminnoissa oikein. Koska tietojen jakaminen muiden kanssa yrityksen sisällä on niin helppoa, RiskRate on auttanut meitä monissa tapauksissa.”

    Jessica Marquez, General Counsel and Chief Compliance Officer, Hy Cite

    Lue asiakastapaus (englanniksi)

Liikekumppaneiden seulonta- ja seurantaohjelmisto tuo riskipohjaisen toimintamallin due diligence -prosessiin

Resurssien kohdistaminen riskien tunnistamiseksi

Sääntelyyn ja maineeseen liittyvät riskit voidaan selvittää kerroksellisuuden ja automaattisen seulonnan avulla. Hallintapaneeleissa tiedot voidaan koota yhteen paikkaan parempaa käytettävyyttä ja näkyvyyttä varten. Konfiguroitavissa paikallista lainsäädäntöä ja sisäisiä toimeksiantoja varten.

Liikekumppaneiden riskien ymmärtäminen ja ehkäiseminen

Maailman suurimman riskitiedustelutietokannan pohjalta tapahtuva automaattinen yli 50 riskiluokan jatkuva seuranta. Riskiluokkiin sisältyvät mm. sanktiot ja tarkkailulistat, poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) tiedot, haitalliset mediaprofiilit ja luettelot valtio-omisteisista tahoista.

Due diligence -prosessin automatisointi ja läpinäkyvyys

Tarjoaa mahdollisuuden automatisoida, keskittää ja soveltaa johdonmukaisia riskikriteerejä ja prosesseja kaikille liikekumppaneille. Määrittää ja pisteyttää organisaatioiden riskiprofiilit ja niihin liittyvät liikekumppaneiden riskitekijät riskien ehkäisemiseksi. Seuloo rajoittamattoman määrän liikekumppaneita.

Liikekumppaneiden seurantaohjelmisto auttaa selvittämään ja vähentämään riskejä helposti

RiskRate mahdollistaa syvällisemmän käsityksen liikekumppaneista ja niiden aiheuttamista riskeistä. Tämä antaa tarvittavat tiedot perusteltujen päätösten tekemiseen. Helposti yhdessä paikassa hallittavissa oleva alustamme tarjoaa virtaviivaisen prosessin liikekumppaneiden nopeaan seulontaan ja riskien paljastamiseen.

Liikekumppaneiden omistusrakenteiden ymmärtäminen seulonnalla ja seurannalla  

Yrityksen on erittäin tärkeää tietää, kenen kanssa se harjoittaa liiketoimintaa, jolloin voidaan ymmärtää paremmin jokaisen liikekumppanin riskitasot kokonaisuutena. Tämä ei tarkoita vain ulkopuolisen toimijan nimen tai vastuuhenkilöiden tuntemista, vaan myös niiden henkilöiden tuntemista, jotka omistavat liikekumppanin tai hallitsevat ja hyötyvät siitä perimmäisellä tasolla.   

Liikekumppaneiden seulontaohjelmistomme sisältää Dun & Bradstreetin tarjoaman perimmäisen omistajatahon (ultimate beneficial ownership, UBO) tiedot. Tämän ansiosta voit selvittää liikekumppanin todellisen omistajuuden.   

Liikekumppaneiden riskien tarkempi kartoitus

Kun korkean riskin liikekumppani tunnistetaan, tehostettu due diligence -prosessi on välttämätön kyseisen liikekumppanin organisaatioosi kohdistaman riskitason selvittämiseksi. NAVEX toimii yhteistyössä Pacific Strategies and Assessments (PSA) -riskikonsulttiyrityksen kanssa varmistaakseen vaaditut due diligence -lisäprosessit. Annamme organisaatiollesi raportteja ja tietoja, joita tarvitaan näiden riskien ymmärtämiseen ja hallitsemiseen.

Aloita liikekumppaneiden riskien RiskRate -seuranta- ja seulontaohjelmiston käyttö jo tänään!

Varmistaa organisaatiosi vaatimustenmukaisuuden ja ylläpitää sen hyvää mainetta.