Skip to content.
 • Hallinnoinnin, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden alusta luotettavaa riskienhallintaa varten

  Pyydä esittely

   

Esittelyssä NAVEX One

Älykäs GRC-tietojärjestelmä

Riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden NAVEX One Governance -tietojärjestelmä auttaa hallitsemaan riskien monitahoisuutta. Miten? Keskittymällä ratkaisuihin, joilla työntekijät, liikekumppanit ja liiketoimintaprosessit toimivat yhdessä.  

 • Vahvempi yrityskulttuuri, jota tukee liiketoiminnan ammatillinen luotettavuus   
 • Kattavampaa tietoa GRC-ohjelmasta  
 • Maailmanlaajuisen säännöstenmukaisuuden varmistaminen  
 • Riskien ennakoiva käsittely ja ehkäiseminen
Lue lisää
NAVEX One governance risk and compliance platform

Ratkaise haastavimmat liiketoimintaongelmat kokonaisvaltaisen hallinnointi-, riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuusalustan avulla

Lisätietoa siitä, miten NAVEX One GRC -tietojärjestelmä tukee hallintoasi:

 • NAVEX One tarjoaa täyden valikoiman vaatimustenmukaisuuden hallintatyökaluja, jotka edistävät työntekijöiden koulutusta, toimintaohjeita, henkilöstökäytäntöjä sekä muita vahvan työpaikkakulttuurin kriittisiä tekijöitä. Se tukee myös erilaisia analytiikka- ja vertailutehtäviä, joista puolestaan saadaan arvokkaita ja käyttökelpoisia raportteja.

  Elintarviketuotannon alalla toimiva vahvistettu käyttäjä

  5 star review for NAVEX One GRC platform

Ratkaisuun luottavat

JLL logo

Serco logo

FIS logo

Bumble Bee logo

Baker McKenzie logo

BDO logo

Crowe logo

Clermont Partners logo

ACC Alliance logo

NAVEX One GRC -tietojärjestelmän tarjoamat edut

Vaatimustenmukaisuuskulttuurin edistäminen  

NAVEX One tarjoaa käyttäjille intuitiivisen käyttökokemuksen, joka antaa työntekijöillesi ja ohjelman ylläpitäjille kattavan kuvan vaatimustenmukaisuusohjelman toiminnasta ja suorituskyvystä.   

Lisätietoa vaatimustenmukaisuuskulttuurin kehittämisestä

Screenshot of NAVEX One People Hub

Liikekumppaneiden riskien tunnistaminen ja ehkäiseminen

Varmista muuttuvien säädösten ja sanktioiden vaatimustenmukaisuus tietäen, kenen kanssa harjoitat liiketoimintaa – sekä ennen yhteistyötä että koko yhteistyön ajan.  

 • Yksinkertaista liikekumppaneiden perehdyttäminen  
 • Riskien tunnistaminen reaaliaikaisilla mainehälytyksillä   
 • Liikekumppaneiden ESG-sitoumusten ymmärtäminen   
 • Toimitusketjun ammatillisen luotettavuuden ylläpitäminen   
 • Liiketoiminnan keskeytysten ennakointi    

Lisätietoa liikekumppaneiden riskien ehkäisemisestä

Screenshot of NAVEX One third party risk management

Automatisoidut riski- ja vaatimustenmukaisuusprosessit

Organisaation prosesseihin liittyvien riskien ymmärtäminen ja hallinta. Hallinnon kehittäminen säädösten, sisäisten toimintaohjeiden ja ESG:hen liittyvien ohjeiden mukaisesti.   

 • Auttaa luomaan automatisoidun ja kestävän tietoturvan hallintajärjestelmän  
 • Operatiivisten riskien tunnistaminen ja ehkäiseminen   
 • Vaatimustenmukaisuusvaatimusten hallinta  
 • ESG-suorituskykyyn liittyvät määritykset, tiedonkeruut ja raportit   

Lisätietoa riski- ja vaatimustenmukaisuusprosessien automatisoinnista

Screenshot of NAVEX One IRM OOTB

Ajan tasalla oleva ja tietoon pohjautuva hallinto

Paremmat tulokset vaatimustenmukaisuuden ja organisaatiotietojen avulla. Riskisignaalitietojen tunnistaminen ja erottaminen tulevien riskien ehkäisemiseksi ja paremman päätöksenteon edistämiseksi.   

 • Tietojen kokoaminen yhteen, jotta saadaan yhteinen näkemys riskeistä koko organisaatiossa  
 • GRC-ohjelmien mittaus, arviointi ja ennakointi alan vertailuarvoihin nähden  
 • Mukautetut hallintapaneelit keskeisten suorituskykyindikaattorien seuraamiseksi   
 • Keskeiset tiedot saatavilla reaaliaikaisesti, jotta voit toimia välittömästi ja luottavaisin mielin  

Lisätietoa ajan tasalla olevasta ja tietoon pohjautuvasta hallinnosta

white woman with blonde hair working at an office desk

Miten hallinnointi-, riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuustietojärjestelmä NAVEX One toimii

NAVEX One käyttää monikerroksista, kolmitasoista arkkitehtuuria tärkeimpien vaatimustenmukaisuuden, hallinnan ja riskien työnkulkujen konsolidointia, hallintaa ja automatisointia varten.

 • Yhtenäinen näkymä
 • Antaa kattavaa tietoa riskeistä ja vaatimustenmukaisuudesta
 • ​Lyhentää oppimiskäyriä ja hyödyntää jo olemassa olevaa tuntemusta
 • Parantaa käyttönopeutta ja lisää omia valintoja
 • Luo yhdenmukaiset työnkulut
 • Yksi järjestelmä
 • Vähentää datasiilojen ja prosessien puutteita
 • Parantaa yksityisyyttä ja turvallisuutta
 • Keskittää sisällön seurannan ja hallinnan
 • Suuremmat mittakaavaedut
 • Pohjautuu tietoon
 • Muuttaa analytiikan teoiksi
 • Tunnistaa mahdolliset mahdollisuudet ja uhat
 • Tekee tietopohjaisia päätöksiä
 • Hyödyntää pilven skaalautuvuutta

Image depicting NAVEX One governance risk and compliance platform

Mahdollistaa parhaat tulokset koko organisaation tasolla

TYÖNTEKIJÄT

People Hub kaikkiin vaatimustenmukaisuustehtäviin 

Kertakirjautuminen koulutukseen ja toimintaohjeisiin 

Aina saatavilla COI-ilmoitusraportointi 

Useita ilmoitus- ja vastaanottokanavia

LIIKEKUMPPANIT

Kattava liikekumppaneiden perehdytys 

Kokonaisvaltainen toimittajien riskipisteytys 

Liikekumppaneiden IT-arvioinnit 

Muutoksenhallinta

PROSESSIT

Tarkistukset ja puitteet 

Tietosuoja- ja turvallisuusarvioinnit 

Riskien auditoinnit ja niiden vähentäminen 

Raportit ja hallintapaneelit

Ota nyt hallinnointi-, riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuustietojärjestelmä NAVEX One käyttöön!

Ota takaisin henkilöstösi, liikekumppaneiden ja prosessien hallinta – kaikki yhdellä virtaviivaistetulla GRCIS-alustalla.