Skip to content.
white man with mustache in orange sweater working at laptop with coffee and planner

Yksi riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuusalusta hallinnon, riskien ja vaatimustenmukaisuuden täydelliseen hallintaan

NAVEX One -alusta on täydellinen riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuusratkaisu, joka antaa kattavan näkymän henkilöstöön, liikekumppaneihin ja prosesseihin.

Aloita

Yksi alusta

Hallitse kaikkia hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuusprioriteettejasi yhdellä alustalla

Yhtenäiset tiedot

Yhdistää kaikki tietolähteet helposti ymmärrettävään muotoon tietoon perustuvia päätöksiä varten

Keskitetty riskienhallinta

Keskitetty ratkaisu kaikkien sisäisten ja ulkoisten liiketoimintariskien tunnistamiseen ja käsittelyyn

white woman talking with colleagues - green background

Mitä hyötyä on integroidusta GRC-ohjelmasta?

Nykypäivän riski- ja vaatimustenmukaisuusympäristön monimutkaisuus voi johtaa tietojen hajauttamiseen. Samalla kun tilkkutäkkiratkaisut jättävät aukkoja, integroitu ohjelma yhdistää pisteet ja tuo yhteen hallinnon, riskien ja vaatimustenmukaisuuden eri osa-alueet täydellisen kokonaiskuvan antamiseksi. 

NAVEX One on kaikenkattava integroitu GRC-ohjelmisto, joka mahdollistaa seuraavat:

 • Hallitse työnkulkuja ja toimintoja hallinnon, riskien ja vaatimustenmukaisuuden eri osa-alueilla
 • Yhdistää hajautetut tietolähteet yhtenäistä riskinäkymää varten
 • Mukautuu nopeasti uusiin määräyksiin ja standardeihin
 • Varmistaa yhdenmukaisen suojauksen kaikissa järjestelmissä
 • Parantaa viestintää, tietoja ja tuloksia osastojen välillä
Tutustu NAVEX One -ohjelmistoon

Lisätietoa NAVEX Onen toiminnasta

Antaa täydellisen näkymän riski- ja vaatimustenmukaisuusohjelmaan

Tarjoaa kattavan yleisnäkymän ainutlaatuisesta riski- ja vaatimustenmukaisuusympäristöstäsi yhdessä paikassa.

 • Parantaa GRC-strategian ja -työkalujen tuntemusta
 • Vähentää oppimiskäyriä ja koulutustarvetta
 • Parantaa tehtävien tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta
Asian woman walking with phone in front of greenery
close-up of bearded white man in front of greenery

Mitä etuja NAVEX One -vaatimustenmukaisuusalusta tarjoaa?

Kuka ei haluaisi helpottaa monimutkaisia töitä? NAVEX One tarjoaa seuraavat edut:  

 • Säästää aikaa – Käytä enemmän aikaa strategiseen suunnitteluun ja vähemmän aikaa manuaalisiin tehtäviin sekä ongelmien kartoittamiseen
 • Kätevyys – Kaikki tarvittava vaatimustenmukaisuuden hallintaan ilman lukuisia eri työkaluja
 • Paremmat kokemukset – Varmistaa, että jokainen kosketuspiste työntekijöiden kanssa noudattaa arvojasi
 • Riskien näkyvyys – Ei enää epävarmuutta riskin tilasta ja toiminnasta välittömien tietojen ansiosta
 • Käytännön tietoa – Parempia liiketoimintapäätöksiä analysoimalla yksilöllisiä tietoja

Muuta GRC-strategiaasi NAVEX Onen avulla

Mahdollistaa henkilöstön, liikekumppanien ja prosessien vaatimustenmukaisuuden helpon hallinnan. Aika hankkia GRC-alusta, joka kattaa kaikki osa-alueet.