Skip to content.
close up on construction worker

Kolmannen osapuolen riskien hallinta

Kolmannet osapuolet ovat tärkeitä liikekumppaneita, mutta ne lisäävät myös organisaatiosi kohtaamia riskejä.

Aloita
male and female coworkers chatting across their laptops

Kolmannen osapuolen riskienhallinnan yleiset haasteet

Kaikkien organisaatioiden ja niiden kolmansien osapuolten on noudatettava työlainsäädäntöä, tietosuojalainsäädäntöä ja sääntelyvaatimuksia, muutoin seurauksena voi olla suuria sakkoja, oikeudellisia seuraamuksia ja mainevahinkoja. Kolmannen osapuolen riskien hallinta alkaa due diligence -tarkastuksella perehdytysprosessin aikana, ja siihen on sisällytettävä myös kaikkien riskialueiden jatkuva valvonta koko yhteistyösuhteen ajan.  

Kolmansien osapuolten riskit ovat nyt enemmän kuin koskaan ennen sinun riskejäsi – ja on monimutkainen tehtävä varmistaa, että kumppanisi noudattavat sovellettavia määräyksiä ja pakotteita ja ovat liiketoiminta-arvojesi mukaisia. Kolmansien osapuolten riskien tehokas hallinta kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia yhteistyökumppaneita käyttäen edellyttää automaatiota johdonmukaisen hallinnan ja vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Vähennä kolmansien osapuolten riskejä NAVEX Onella

NAVEX One Governance, Risk and Compliance Information System (GRCIS) -järjestelmän avulla voit noudattaa määräyksiä ja pakotteita sekä hallita muutoksia tietämällä, kenen kanssa harjoitat liiketoimintaa sekä yhteistyön aikana että sitä ennen. On myös tärkeää ymmärtää, miten toimittajat hallitsevat IT-toimintojaan ja varmistavat, että ne eivät aiheuta tietoturvaloukkausta organisaatiollesi. 

Näin NAVEX One voi auttaa hallitsemaan kolmansien osapuolten riskejä.

Helpottaa perehdyttämistä

Eliminoi manuaaliset vaiheet ja antaa tietoa alustavista riskeistä uusia kolmansia osapuolia perehdytettäessä.

Jatkuva seulonta ja tarkkailu

Selvitä riskit ja saa reaaliaikaisia mainehälytyksiä, kun kolmannen osapuolen tila muuttuu.

Omistajuuden tunnistaminen

Määritä kolmansien osapuolten  edunsaajien riskit.

Parempi due diligence -tarkastus

Antaa tietoa yhteistyösuhteen aloittamiseen ja miten voit parhaiten valvoa ja hallita kolmansia osapuolia.

ESG-vaatimustenmukaisuus

Tutustu kolmansien osapuolten sitoutumiseen vaatimustenmukaisuuteen sekä ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokäytäntöihin.

Toimitusketjun ammatillinen luotettavuus

Seuraa, miten kolmannet osapuolet toimivat, miten he suojaavat tietosi ja varmistavat vaatimustenmukaisuuden koko yhteistyösuhteen ajan rikkomusten riskin vähentämiseksi.

Kattaa kaikki riskialueet

Antaa täydellisen riskipisteytyksen kolmannen osapuolen riskiprofiilin määrittämiseksi eri luokkien, kuten IT-, toiminta-, talous- ja maineriskien, osalta.

Keskeytyksien suunnittelu

Ota käyttöön liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaominaisuudet suunnitellaksesi ja valmistautuaksesi liiketoiminnan keskeytyksiin, joihin liittyy kolmansia osapuolia.

Lue lisää siitä, miten NAVEX One voi auttaa hallitsemaan kolmannen osapuolen riskejä paremmin.