Skip to content.

Pääsy tälle World Wide Web -sivustolle (“NAVEXin maailmanlaajuinen verkkosivusto”) ja sen käyttö tapahtuu näiden ehtojen mukaisesti.

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI, SILLÄ NAVEX GLOBALIN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄMINEN TARKOITTAA, ETTÄ HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT.

 

NAVEX Globalin verkkosivuston sisältämät tiedot, kuvamateriaalit, tekstit, videot, äänet tai kuvat (yhteisesti “materiaalit”) ovat tekijänoikeuslakien suojaamia. Voit käyttää materiaaleja vain henkilökohtaisiin tai koulutustarkoituksiin. Materiaaleja ei saa muokata tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman NAVEX Global Inc:n (“NAVEX Global”, aiemmin Global Compliance Services, Inc., EthicsPoint, Inc., ELT, Inc. ja Policy Technologies International, Inc.) nimenomaista kirjallista suostumusta. Lukuun ottamatta alla mainittuja tapauksia, NAVEX Globalin verkkosivustolla olevaa materiaalia ei saa jäljentää, julkaista uudelleen, julkaista, lähettää tai jakaa.

Voit tulostaa NAVEX Globalin verkkosivustolta löytyviä materiaaleja vain henkilökohtaisiin tai koulutustarkoituksiin, ja sinun on sisällytettävä kaikkiin kopioihin kaikki materiaaliin alun perin sisältyvät tekijänoikeusilmoitukset.

Kaikki tietokoneohjelmistot, jotka ovat ladattavissa tai muuten saatavilla NAVEX Globalin verkkosivustolta, ovat lisensoituja sovellettavan lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

NAVEX Global on koonnut NAVEX Global -verkkosivustolla olevan materiaalin useista eri lähteistä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki NAVEX Globalin verkkosivuston mediatiedostot ovat tekijänoikeuslakien suojaamia. NAVEX Globalin verkkosivustolla saataville asetettuja mediatiedostoja ei saa missään tapauksessa jäljentää, tallentaa, julkaista, julkisesti esitellä tai jakaa ilman NAVEX Globalin nimenomaista kirjallista lupaa. Mihinkään NAVEX Globalin palvelimella olevaan tiedostoon ei saa luoda suoria linkkejä ilman NAVEX Globalin nimenomaista kirjallista lupaa, eikä mitään NAVEX Globalin sisältöä saa yrittää esittää omana työnä.

COPPA-lausunto

NAVEX Global ei pyydä raportteja tai muita tietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön.

Sivustolinkit NAVEX Globalin verkkosivustolta

NAVEX Globalin verkkosivusto sisältää linkkejä tai sinut voidaan ohjata verkkosivuston kautta muille verkkosivustoille (“kolmannen osapuolen verkkosivustot”) tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajille (“kumppanit”), jotka ylläpitävät verkkosivustoja tai muita järjestelmiä verkkosivuston yhteydessä (“kumppanijärjestelmät”), jotka sisältävät artikkeleita, valokuvia, tekstiä, grafiikkaa, kuvia, malleja, musiikkia, ääntä, videota, tietoa, sovelluksia, ohjelmistoja ja/tai muuta sisältöä tai kohteita, jotka kuuluvat kolmansille osapuolille tai ovat peräisin kolmansilta osapuolilta (“kolmannen osapuolen sisältö”). Emme tutki, valvo tai tarkista kolmansien osapuolien verkkosivustoja, kumppanijärjestelmiä tai kolmannen osapuolen sisältöä tarkkuuden, asianmukaisuuden, täydellisyyden, loukkaavuuden, mielipiteiden, luotettavuuden, tietosuojakäytäntöjen tai muiden käytäntöjen osalta. Täten hyväksyt, että NAVEX Global ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen verkkosivustoista, kumppanijärjestelmistä tai kolmannen osapuolen sisällöstä. Minkä tahansa kolmannen osapuolen verkkosivuston, kumppanijärjestelmän tai kolmannen osapuolen sisällön sisällyttäminen, linkittäminen tai käytön tai asennuksen salliminen ei tarkoita, että NAVEX Global hyväksyisi ne. Jos päätät poistua verkkosivustolta ja käyttää kolmannen osapuolen verkkosivustoa tai kumppanijärjestelmää, teet sen omalla vastuullasi. Sinun tulee tarkistaa sovellettavat ehdot ja käytännöt, mukaan lukien tietosuoja- ja tiedonkeruukäytännöt, kaikilla verkkosivustoilla tai järjestelmissä, joille siirryt verkkosivustolta tai joita käytät.

Takuun vastuuvapauslauseke

NAVEX Globalin verkkosivustolla saatavilla olevat tiedot (yhteisesti “tiedot”) toimitetaan “SELLAISENAAN” ilman minkäänlaisia takuita. NAVEX Global kiistää nimenomaisesti kaikki esitykset ja takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut kaupallisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. NAVEX Globalilla ei ole minkäänlaista vastuuta palveluihin liittyen, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa vastuu tietokonelaitteistoasi, tietojasi, materiaaleitasi ja liiketoimintaasi koskevista vahingoista, jotka johtuvat NAVEX Globalin verkkosivustolla olevista tiedoista tai niiden puutteesta.

  1. Kaikki tappiot tai vahingot, jotka ovat kokonaan tai osittain aiheutuneet sen toimista, laiminlyönneistä tai huolimattomuudesta tai sen vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista tapahtumista tietojen hankinnassa, kokoamisessa tai toimittamisessa.
  2. Tiedoissa olevat virheet, puutteet tai epätarkkuudet riippumatta siitä, miten ne ovat aiheutuneet, tai tietojen toimittamisen viivästykset tai keskeytykset.
  3. Kaikki päätökset tai toimet, jotka on tehty tai joita ei ole tehty tässä annettujen tietojen perusteella.

NAVEX Global ei takaa tietojen sisältöä, järjestystä, tarkkuutta, ajantasaisuutta tai täydellisyyttä tai sitä, että tietoihin voidaan luottaa mistä tahansa syystä. NAVEX Global ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä tai virheettömiä tai että mahdolliset viat voidaan korjata. Tässä osiossa “NAVEX Global” kattaa NAVEX Global, Inc:n ja sen jaostot, tytäryhtiöt, seuraajat, emoyhtiöt ja niiden työntekijät, kumppanit, päälliköt, agentit ja edustajat sekä kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tai tieto- tai datalähteet.

Vastuun rajoitus

NAVEX Global ei ota missään tapauksessa vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tietojen käytöstä tai niihin luottamisesta tai Internetin käytöstä yleisesti, olipa kyse sitten sopimuksesta, vahingonkorvausoikeudesta tai muusta. Tässä osiossa NAVEX Global kattaa NAVEX Global, Inc:n ja sen jaostot, tytäryhtiöt, seuraajat, emoyhtiöt ja niiden työntekijät, kumppanit, päälliköt, agentit ja edustajat sekä kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tai tieto- tai datalähteet.

Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus

Copyright © 2015 NAVEX Global, Inc. NAVEX Global® on NAVEX Global, Inc:n rekisteröity tavara-/palvelumerkki. NAVEX Global® -logo on NAVEX Global, Inc:n tavara-/palvelumerkki. NAVEX Global, Inc:n tavara-/palvelumerkkien luvaton käyttö on ehdottomasti kiellettyä ilman NAVEX Global, Inc:n kirjallista lupaa.

Lähetä kaikki tekijänoikeusloukkauksia koskevat tiedustelut tai suostumuspyynnöt kirjallisesti osoitteeseen:
NAVEX Global, Inc. 
Legal Department 
5500 Meadows Way, Suite 500 
Lake Oswego, OR 97035 
USA